Laksefiske i flotte Jægervatnet

Velkommen til laks- og sjørøyefiske i fantastiske omgivelser i Lyngsalpene i Troms. Jægervatnet regnes blant de beste i Nord-Norge for fiske etter sjørøye.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Jægervassdragets Fiskarlag

Kyrre Bakkelund

918 98 280

kyrre.bakkelund@infocare.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvote på en vill-laks pr fisker pr døgn. Etter at kvoten er tatt skal laksefiske avsluttes.

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Før fiske av laks- og sjørøye i Jægervatnet må fiskeravgift til Staten betales.

 

Aktuelle lenker med mer info om Jægervatnet og Lyngsalpene

Dintur.no

Kortreist.no

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketid

Laks: 01.07 t.o.m. 31.07. Kvote på en vill-laks pr. døgn.

Ørret: 01.07 t.o.m. 15.08 kl.1800.

Sjørøye: 01.07 t.o.m. 15.08 kl.1800.

Fiskedøgnet regnes fra kl. 1800 til kl. 1800 neste dag.

Forbudt å benytte mark som agn etter 31.07.  

 

Fredning

fra onsdag kl.1800 til torsdag kl. 1800.

 

Desinfisering - og steder

Fiskeutstyr skal være desinfisert. 

 

Fangstrapport

Viktig at fisker avgir fangstrapport etter at fisket er avsluttet. Rapporten legges inn på inatur.no etter endt fiske.

 

Isfiske er forbudt på vannet