Grasmyrvassdraget - Salg av fiskekort, laks, sjøørret og sjørøye.

Her selges fiskekort for alle anadrome arter. Vakre omgivelser i vernet natur. Mulighet for tilgang til grillhytte og gapahuk med utstyr. Velkommen til vårt vassdrag.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Grasmyrvassdragets elveeierlag

Øyvind Wilhelmsen

91518886

O-willh@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

 Det er kvote på 1 laks og 5 sjørøye per døgn.

 

DET ER INGEN KVOTE PÅ SJØØRRET

 

Fiskekortene gjelder som tidligere fra kl.18:00 til kl.18:00 neste dag. Unntak er grunneiere og frikort.

DET MINNES OM FREDET DØGN I HELE VASSDRAGET FRA ONSDAG KL. 18:00 TIL TORSDAG KL. 18:00. 

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Fiskedøgnet starter Kl. 18:00 og varer til Kl. 18:00 påfølgende dag. (onsdag - torsdag fredet)

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

     

                          Fiskeregler for Grasmyrvassdraget

Fiskere skal gjøre seg kjent med følgende regler: Fiskeutstyr brukt i vassdrag utenlands eller innenlands, hvor der er påvist eller mistanke om sykdommer, spesielt (gyrodactylus salaris),”gyro”,  skal desinfiseres før bruk i vassdraget. Dette gjelder utstyr som: Stenger, sneller vadere, hov, båter, kanoer og all annen redskap. Ved kontroll av legitimert oppsyn kan gyldig attest kreves for desinfisert utstyr. Generell regel for fiskeutstyr er: Godt rengjort og helt tørt før bruk. Nærmeste desinfeksjonsstasjon for Grasmyrvassdraget er: Esso Finnsnes.

 

Fiskekort kjøpes i år hos www.scanatura.no

Fisketider i vassdraget etter laks, sjøørret og sjørøye:

Laks: Fra og med 01.07 kl. 00:00 til og med 31.07 kl.24:00.

Sjøørret: Fra og med 01.07 kl. 00:00 til og med 31.08 kl. 24:00.

Sjørøye: Fra og med 01.07  kl. 00:00 til og med 31.07 kl. 24:00.

 

Kvote: 1 villaks per døgn (Når kvoten er tatt, skal laksefisket avsluttes.) og 5 sjørøye pr døgn. Etter 31. juli settes laks og sjørøye ut.

 

 

Tillatt å fiske med: Mark, flue, spinner, sluk, konvoi /VM-drag) og wobbler. Det er forbudt å bruke redskaper på en slik måte at fisken kan ”krøkes”. Avstanden mellom krokstamme og krokspiss skal ikke være større enn 13 mm, på enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Alle redskaper som ikke er nevnt er forbudt. Fra land er en stang eller ett håndsnøre per person tillatt med inntil 2 agn for eksempel 2 fluer per stang eller håndsnøre. Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske.  Det er tillatt med maks 2 stenger eller håndsnører per båt med et ang per stang eller håndsnøre.  Klepp er forbudt i vassdraget. Ål er fredet og settes ut.

Minstemål fangst: Laks 35 cm, sjøørret og sjørøye 30 cm.  Yngel skal spesielt tas hensyn til og settes ut uten store skader. Selvdød fisk og avfall fra sløyd fisk skal enten graves ned eller tas hjem. Alt søppel tas med hjem. 

 

Fredningsdøgn i hele vassdraget fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00. Styret kan regulere fisket under gitte forhold, som å stenge deler av vassdraget ved lav vannstand, med mer. Kjøpte kort refunderes ikke.

Fiskerne pålegges rotering i fisketid hvor det kan dannes køfiske. I rotering gjelder 15 minutters system.

Ved kø skal fiskere på hver sin side av elva ta hensyn til hverandre.

 

Barn under 18 år fisker gratis, men disse skal ha med aldersbevis. Fangst skal innrapporteres til

Grasmyrvassdragets elveeierlag til O-willh@online.no

 

Sone 1. Her er alt fiske forbudt. Sonen er merket med skilt fra øvre kant av gamle brukar med avstand

500 m til vernesone i sjøen, hvor grensemerker er markert med metallhoder satt i stein på hver side av elva.

 

Sone 2. Fiske fra det gamle brukar er tillatt på begge sider i elva fra skilt, merket sone 2, og opp til Grasmyrvatnet, merket sone 3. Salg døgnkort kr. 100,- Det gis adgang til kjøp av kort i maks 3 døgns sammenheng, spesielt i helgene.

 

Sone 3. omfatter Grasmyrvatnet og opp Tømmerelva til Lillefossen/Tverrås, hvor to skilt er merket sone 3.

Døgnkort kr. 50,-, ukekort kr. 200,-, sesongkort kr. 400,-. Båt uten motor er tillatt brukt i sone 3 og del av sone 2 fra Sone 2/3 og ned til Brekket ovenfor Skinnberget. Båter skal vike for fiskere på land.

 Kjøpte fangstkort sender du i år til www.scanatura.no ved å taste inn ditt kort-nr, og fylle ut data for hver fisk.  

Husk å oppgi utsatt fisk, og null fangst skal også oppgis som null, også på ubrukte kort.

                           …Velkommen til Grasmyrvassdraget på Senja, skitt fisk

Gode fisketips

Vi anbefaler fiskere ikke å bruke vanlig nylon under 040 i "Fossen", ved stor vannføring. Storlaks vil være tilsted i slike vannforhold !

"Fire-line"! er ikke å anbefale.Skarpe steiner i elvebunnen.Stor snelle med plass til 300 m nylon 060 anbefales i fiske etter storlaks i "Fossen"

Laks fra 5 -10 kg forekommer. 

Gode fiskeplasser fra "Fossen" og ovenfor helt til "Skinnberget".Her flyter elva delvis stille. Fluefiske, spinner og mindre sluker passer godt.

En fin og rolig fiskeplass for barnefamilier er "Badedammen," 50meter ovenfor gapahuken. Fin flat skogbunn for telting ved gapahuken.

I "Badedammen kan en bade ilag med laksen, men ta hensyn til fiskere der,og prøv heller bading når ingen fisker!!

"Skinnberget", en god fiskeplass ca. 1,5 km ovenfor "Fossen. Smal sti nær elvebredden, men kan være sleip i regnvær Bruk støvler.

En tørr skogsvei like ovenfor"Fossen" er bedre å bruke. Gå innover i svak motbakke til grustak, ca. 300 m ovenfor gapahuken. Port 50-60m ned fra skogsvei til elektrisk bufedgjerde og smal skogssti ned til gapahuken i tørt terreng.

Grillplass og sitestokker, med benker rundt bord i gapahuken. GOD tur med opphold i kveldssol/midnattsol, ved gapahuken og prøv bading med hoppende laks!