Grasmyrvassdraget - Salg av fiskekort, laks, sjøørret og sjørøye.

Her selges fiskekort for alle anadrome arter. Vakre omgivelser i vernet natur. Mulighet for tilgang til grillhytte og gapahuk med utstyr. Velkommen til vårt vassdrag.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Beliggenhet

Kontakt selger

Grasmyrvassdragets elveeierlag

Tommy Olsen

90825428

tommy.olsen@nfse.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

 Det er kvote på 1 laks og 5 sjørøye per døgn.

 

DET ER INGEN KVOTE PÅ SJØØRRET

 

Fiskedøgnet regnes fra kl. 18:00 og til neste dag kl. 18:00 i sone 3

Fiskedøgnet regnes fra kl.18:00 til neste dag kl.14:00 i sone 2  for døgnkortkjøpere, for grunneierkort regnes fiskedøgnet fra kl. 18:00 til neste dag kl. 18:00

 

DET MINNES OM FREDET DØGN I HELE VASSDRAGET FRA ONSDAG KL. 18:00 TIL TORSDAG KL. 18:00. 

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Fiskedøgnet regnes fra kl. 18:00 og til neste dag kl. 18:00 i sone 3

Fiskedøgnet regnes fra kl.18:00 til neste dag kl.14:00 i sone 2  for døgnkortkjøpere, for grunneierkort regnes fiskedøgnet fra kl. 18:00 til neste dag kl. 18:00

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Fiskeregler / kortpriser for Grasmyrvassdraget

Fiskere skal gjøre seg kjent med følgende regler:

 

Desinfisering; Utstyr som har vært benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes Grasmyrvassdraget. Dette gjelder utstyr som: Stenger, sneller vadere, hov, båter, kanoer og all annen redskap. Generell regel for fiskeutstyr er: Godt rengjort og helt tørt før bruk.

Det er etablert  2 desinfiserings-stasjoner, en ved Lakselv brua (Kvannås) og en ved Grillhytta / båt-utsett i Grasmyrskogen.

 

Fiskekort: Alle over 18 år som vil fiske i vassdraget skal ha betalt fiske-avgift til staten før vassdragets fiskekort kan kjøpes på www.scanatura.no

Personer under 18 år fisker gratis (kr. 0,-), men må løse ut døgnkort på www.scanatura.no. dette pga. at alle skal kunne registrere fangsten på www.scanatura.no

 

Fisketider i vassdraget etter laks, sjøørret og sjørøye:

Laks: Fra og med 01.07 kl. 00:00 til og med 31.07 kl.24:00.

Sjørøye: Fra og med 01.07 kl. 00:00 til og med 31.07 kl. 24:00.

Sjøørret: Fra og med 01.07 kl. 00:00 til og med 31.08 kl. 24:00

Fiskedøgnet regnes fra kl. 18:00 og til neste dag kl. 18:00 i sone 3

Fiskedøgnet regnes fra kl. 18:00 til neste dag kl. 14:00 i sone 2 for døgnkortkjøpere, for grunneierkort regnes fiskedøgnet fr kl. 18:00 til neste dag kl. 18:00

 

Fredningsdøgn i hele vassdraget fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00.

Styret kan regulere fisket i hele eller deler av vassdraget under gitte forhold.

Fredning i «Fossen» fra kl.24:00 til 06:00 kan forekomme i perioder som styret bestemmer.

Kjøpte kort refunderes ikke.

 

Oppsynet gis fullmakt til å stenge «Fossen» ved f.eks. lite vann eller ved fare for krøking. Gjøres i samarbeid med styret. 

 

Kvote i «Fossen» (del av sone 2) per døgn: 1 villaks og 3 sjørøyer. Stopp i fiske når kvoten er fisket. Utsett av sjørøye i selve «Fossen» er ikke tillatt i juli.

Etter 31. juli settes fanget villaks og sjørøye ut igjen.

 

Kvote i vassdraget (sone 2 og 3 med unntak av «Fossen») per døgn: 1 villaks og 5 sjørøyer per døgn. Stopp i fiske når kvoten er fisket.

Etter 31. juli settes fanget villaks og sjørøye ut igjen.

 

Års-kvote på seks laks, hvorav en hanlaks over fem kilo, hunnlaks over fem kilo skal settes ut.

 

Gjenutsettingskasse er plassert ved elveutløp. Det er gjenutsettingsplikt på hunnlaks og hanlaks over fem kilo i Grasmyrvassdraget  (NB: det er tillat å avlive en hanlaks over fem kilo per sesong). Hvis det er risiko for at fisk over vektgrensen har skade som kan føre til at fisken ikke overlever, skal fisken settes i gjenutsettingskassen til man konstaterer at den ikke klarer seg (da kan fiskeren ta fisken med seg hjem), hvis fiskeren derimot ser at fisken klarer seg skal den settes ut i elva igjen.

 

Forbudssone før og etter telleapparat: I forbindelse det oppsatte ledegjerdet og telleapparat for registrering av laks, er det fra brekk kanten, der elva renner ned i «Fossen» og opp til telleapparatet og femti meter forbi (oppover), forbudt å fiske. Forbudsområdet er merket med skilting.

 

Fiskeutstyr: i sone 2 og 3, er det tillatt å fiske med: Mark, flue, spinner, sluk, konvoi /VM-drag og wobbler. Det er forbudt i hele vassdraget å bruke redskaper på en slik måte at fisken kan «krøkes».

Alle redskaper som ikke er nevnt her er forbudt i vassdraget.

 

Fiskekrok: Avstanden mellom krokstamme og krokspiss skal ikke være større enn 13 mm, på enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

 

Fra land og fra båt er en stang eller ett håndsnøre per person tillatt med inntil 2 agn (for eksempel 2 fluer per stang eller håndsnøre). Stang eller håndsnøre skal ikke forlates under fiske.  Det kan fiskes med maks et redskap pr. fiskekort.

Klepp er forbudt i vassdraget. Bruk håv ved landing av fisk.

Ål er fredet og settes ut umiddelbart.

 

Minstemål fangst: Laks 35 cm, sjøørret og sjørøye 30 cm.  Yngel skal spesielt tas hensyn til og settes ut uten for store skader. Selvdød fisk og avfall fra sløyd fisk skal enten graves dypt ned eller tas hjem. Alt søppel tas med hjem. 

 

Rotering: Fiskerne pålegges rotering i fisketid hvor det kan dannes køfiske .

Rotering gjelder 30 minutters system. Ved kø skal fiskere på hver sin side av elva ta hensyn til hverandre.

 

Sone 1. Her er alt fiske forbudt. Sonen er merket med sone 1. Gjelder fra øvre kant av gamle Lakselv bru og ut i vernesonen i sjøen, (avstand ca. 500 m), hvor grensemerker er markert med metallhoder satt i stein på hver side av elva.

 

Sone 2. Starter ved øvre kant av gamle Lakselv bru, merket sone 2, og går opp til Grasmyrvatnet, merket sone 3. Det er tillatt å fiske på begge sider i elva.

Døgnkort kr. 200,-. Det gis adgang til kjøp av kort for maks 3 døgns sammenheng. Det selges maks 10 kort pr døgn i sone 2.

Grunneierkort for både sone 2 og 3 kr. 300,-

 

Sone 3. Omfatter Grasmyrvatnet og opp Tømmerelva til Lillefossen/Tverrås, hvor to skilt er merket sone 3.

Døgnkort kr. 150,-, ukekort kr. 300,-, sesongkort kr. 800,-.

Grunneierkort for kun sone 3 kr. 100,-

 

Rapportering: All fangst skal innrapporteres til Grasmyrvassdraget via www.scanatura.no. Rapportering av fanget fisk er lovpålagt av myndighetene.

Husk å oppgi utsatt fisk, og null fangst skal også oppgis som null, også på ubrukte kort.

Siste frist for innmelding av fangstdata er 15. sep 2021

 

Båt uten motor er tillatt brukt i sone 3 og del av sone 2 fra Sone 2/3 og ned til brekket ovenfor Skinnberget. Båter skal vike for fiskere på land.

 

Skjellposer og skjellprøver: Vi oppfordrer alle som fisker om å levere skjellprøver av laks de får. Poser til skjellprøver finnes i postkasse ved Kvannås brua, båt utsett (Grasmyrskogvannet) og parkeringsplass i «bratt Kvannlia». Poser med skjellprøver returneres til en av postkassene.

 

Velkommen til Grasmyrvassdraget på Senja, skitt fisk

Grasmyrvassdraget elveeierlag.

 

   

                       

Gode fisketips

Vi anbefaler fiskere ikke å bruke vanlig nylon under 040 i "Fossen", ved stor vannføring. Storlaks vil være tilsted i slike vannforhold !

"Fire-line"! er ikke å anbefale.Skarpe steiner i elvebunnen.Stor snelle med plass til 300 m nylon 060 anbefales i fiske etter storlaks i "Fossen"

Laks fra 5 -10 kg forekommer. 

Gode fiskeplasser fra "Fossen" og ovenfor helt til "Skinnberget".Her flyter elva delvis stille. Fluefiske, spinner og mindre sluker passer godt.

En fin og rolig fiskeplass for barnefamilier er "Badedammen," 50meter ovenfor gapahuken. Fin flat skogbunn for telting ved gapahuken.

I "Badedammen kan en bade ilag med laksen, men ta hensyn til fiskere der,og prøv heller bading når ingen fisker!!

"Skinnberget", en god fiskeplass ca. 1,5 km ovenfor "Fossen. Smal sti nær elvebredden, men kan være sleip i regnvær Bruk støvler.

En tørr skogsvei like ovenfor"Fossen" er bedre å bruke. Gå innover i svak motbakke til grustak, ca. 300 m ovenfor gapahuken. Port 50-60m ned fra skogsvei til elektrisk bufedgjerde og smal skogssti ned til gapahuken i tørt terreng.

Grillplass og sitestokker, med benker rundt bord i gapahuken. GOD tur med opphold i kveldssol/midnattsol, ved gapahuken og prøv bading med hoppende laks!