Laksefiske i Frøysetelva - Øvre del.

Frøyset Elveeigarlag ynskjer velkomen til flott fiske i øvre del av Frøysetelva. Lett tilkomst ifra bilvei til mange fine fiskeplasser. Se Elveeigerlagets Facebookside for mer informasjon.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Vassdraget ligg om lag 2 timars biltur frå Bergen og Førde, der Frøyset, Hosteland og Brekke er viktige innfallsportar til vassdraget.

Viktige datoer


05.06.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Frøyset Elveigarlag

Thor-Ole Vågene

93440291

tov24@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Storparten av Frøysetvassdraget ligg i Masfjorden kommune, Hordaland fylke. Dei øverste delane strekkjer seg inn i Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylke. Strekninga som fører laksefisk høyrer til i Hordaland.

Storparten av Frøysetvassdraget ligg i Masfjorden kommune, Hordaland fylke. Dei øverste delane strekkjer seg inn i Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylke. Strekninga som fører laksefisk høyrer til i Hordaland. Vassdraget ligg om lag 2 timars biltur frå Bergen og Førde, der Frøyset, Hosteland og Brekke er viktige innfallsportar til vassdraget.
Tverrelva er den viktigaste sidegreina til Frøysetelva. Den fører sjøaure opp forbi ”Brudalsfossen” der det er bygd laksetrapp, og opp i Tangedalsvatn. Tverrelva har gode gyte- og oppvekstområde med stort potensiale for produksjon av sjøauresmolt.

 

Området strekkjer seg frå Sleirevatnets utløt og på nordsida av vatnet og videre på nordøstsida av Langvatnet og Lauveidvatnet til Hinnefossen.
Fiskesona ligger langs Fylkesveg 540 frå Frøyset til Lauveide og strekkjer seg over innmark og utmark.

 

Varierande bestand av laks og sjøaure.
Avhengig av middels til god vassføring.
Se forøvrig vår heimeside for fangststatistikk.

 

Nyttige lenkjer :

 

Helgekort gyldig ifra kl 1800 fredag til kl 1800 søndag

Dagskort gyldig ifra kl 1800 og ett døgn fram.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Bevegelig stangfiske.
Tilatt redskap er flue, sluk, spinnar og mark.
Hugs skjellprøvar
- sjå skriv på infotavle ved Frøysetbrua
Parkering på merka plassar, sjå kart
Camping berre etter avtale med grunneigar.
Ver venleg og bruk oppmerka stiar og hald grinder lukka. Det er ikkje tillete å gå på dyrka mark.
Er det fleire som ynskjer å nytta same fiskeplassen, vil ein rå til å byta kvar halvtime.

Bruk naturvett!

Fangsrapport skal leverast umiddelbart etter fiskekortets utløpsdato på www.inatur.no.