Fiske i Storbørja (Lomselva)

Laks og sjøørretfiske i Lomselva Brønnøy. Innfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark. (Njaarken vaarjelimmiedajve)

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Storbørja befinner seg i Velfjorden der adkomst til Lomselva(storbjørja) er kun mulig med båt. Det er 2 faste fortøyninger med 2 lettbåter for å ro iland. 

 

Viktige datoer


15.04.2020 kl. 09:00

Om oss

Ikke reise på fisketur hvis du har symptomer som er forenlige med COVID 19-smitte!

 

Noen forholdsregler!

 

 • Hold avstand til andre fiskere, turgåere og ved henvendelse til rettighetshavere

 •  Bruk engangshansker når fellesutstyr som for eksempel håver benyttes

 • Unngå sammenkomster som ikke er nødvendige. Hold avstand ved møter rundt naturlige samlingspunkter som gapahuker og filskeplasser.

 • God avstand mellom personer på elvebredden. 
 • Vær ekstra varsom med risikofylte aktiviteter som kan utløse behov for hjelp fra andre, for eksempel dyp vading.
 • Husk god hånd- og hostehygiene og prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold
 • Husk hyppig vask/desinfiser av gjenstander som berøres av flere.
 •  Ta gjerne med eget desinfeksjonsmiddel, for eksempel Antibac.
 • Unngå håndhilsning og klemming med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.

 

Hvis du er eller blir syk med symptomer på COVID-19 mens du er på laksefiske må du reise hjemme og følge veiledning fra helsepersonel.

Kontakt oss

Brønnøy Jeger og Fiskeforening

Ronny Kristiansen

+4791602846

ronny.k@hotmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

All uskadet villlaks skal settes ut. Skjellprøver skal tas

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Se vedlagt kart for informajon om følgende:

 • Fortøyninger
 • Grense Elv/sjø
 • Fiskeplasser
 • Lokasjon av Gapahuk og BJFF Hytte

 

BJFF medlemmer har tilgang på hytta i storbjørja ca 50m fra gapahuk. Det er enkel standard på hytten, det er 3 faste sengeplasser med kjøkken krok og bord/stoler. 

 

NB! Det er meget dårlig eller mangel på telefon dekning inne i storbørja ved gapahuk(elvkjæften). 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

FISKEREGLER Lomselva. 

Reglement for fiskerettighetene tilknyttet Lomsdalen og Tettingdalen. Samt eiendommene Børjeøra, Tettingdalen, Nyrud, Strompdal og Lomsdal. 

 

Fisketidene er regulert gjennom fiskeforskrift i Nordland fylke. Sesongen for fiske i elven er fra 15.juni – 14.sept. 

Vi ønsker at Lomselva og området skal være et område for rekreasjon og kos, og oppfordrer alle til hyggelig framferd og bruk av god Nord-norsk folkeskikk. Ved å ankomme med et smil, får du kanskje tips om hemmelige plasser og utstyrsvalg.

 

Vi minner derfor om plikt til å levere skjellprøver og fangstrapport.

Videre har foreningen følgende regler i elva: 

1.        Fiskekortet er personlig og gir rett til stangfiske med flue, sluk og mark. 

2.        Lakselovens bestemmelser gjelder. (Krøking skal ikke forekomme). 

3.        Bevegelig fiske. Maks 30 min. på hver fiskeplass. 

5.         Fiske fra båt i elva er ikke tillatt, og båter skal fortøyes slik at fiske ikke forhindres. (Bruk utlagte fortøyninger). 

6.         Alle er pliktige til å levere fangstrapport på www.inatur.nosamt skjellprøver i oppsatte postkasser. Alternativt Brjff, Postboks 436, 8901 Brønnøysund.

7.         Foreningens medlemmer utfører oppsyn i samarbeid med politi og offentlig fiskeoppsyn. Gyldig fiskekort skal fremvises ved forespørsel.

8.        Det selges også kort for den delen som ikke er lakseførende. 

           Se Inatur Storbjørja for fiskekort.

9.        Kort kjøpt for den lakseførende delen gjelder også for resten av vassdraget. 

           Se Inatur Storbjørja for fiskekort.

10.      Minstemål for laks er 35 cm, og Sjøørret/Sjørøye er 30 cm.

11.       Villaks bestanden i elva er usikker.Sett ut all villaks som ikke er skadet!!(Noter utsatt fisk også på fangstrapporten)

12.       Alle som fisker skal respektere disse regler, ellers blir man bortvist og nektet mulighet for fiske.

Fiskestelsutvalget i Brønnøy Jeger og fiskeforening

 

Vedlagte filer

Gode fisketips

Se vedlagt Storbørja info kart for gode fiskeplasser. (Skrevet i blåskrift på kartet)