Fiske i Storbørja (Lomselva)

Laks og sjøørretfiske i Lomselva Brønnøy. Innfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark. (Njaarken vaarjelimmiedajve)

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Brønnøy Jeger og Fiskeforening

Arnt-Kåre Vågan

976 25 977

arntkare82@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Fiskekvoter

Sjøørretfiske fra 15 Juni til 31 August

Laksefiske fra 1 Juli til 31 August

 

  • All uskadet villlaks skal settes ut.
  • Skjellprøver skal tas, se fiskeregler for info.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Se vedlagt kart for informajon om følgende:

  • Fortøyninger
  • Grense Elv/sjø
  • Fiskeplasser
  • Lokasjon av Gapahuk og BJFF Hytte

 

 

 

NB! Det er meget dårlig eller mangel på telefon dekning inne i storbørja ved gapahuk(elvkjæften). 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

FISKEREGLER Lomselva.  Oppdatert 2022

Reglement for fiskerettighetene tilknyttet Lomsdalen og Tettingdalen. Samt eiendommene Børjeøra, Tettingdalen, Nyrud, Strompdal og Lomsdal. 

 

Fisketidene er regulert gjennom fiskeforskrift i Nordland fylke. Sesongen for fiske i elven er fra 15.juni – 31. august

Vi ønsker at Lomselva og området skal være et område for rekreasjon og kos, og oppfordrer alle til hyggelig framferd og bruk av god Nord-norsk folkeskikk. Ved å ankomme med et smil, får du kanskje tips om hemmelige plasser og utstyrsvalg.

 

Vi minner derfor om plikt til å levere skjellprøver og fangstrapport.

Videre har foreningen følgende regler i elva: 

1.        Sjøørretfiske fra 15 juni til 31 august.

2.        Laksefiske fra 1 juli til 31 august.

3.        Fiskekortet er personlig og gir rett til stangfiske med flue, sluk og mark. 

4.        Lakselovens bestemmelser gjelder. (Krøking skal ikke forekomme). 

5.        Bevegelig fiske. Maks 30 min. på hver fiskeplass. 

6.         Fiske fra båt i elva er ikke tillatt, og båter skal fortøyes slik at fiske ikke forhindres. (Bruk utlagte fortøyninger). 

7.         Alle er pliktige til å levere fangstrapport på www.inatur.nosamt skjellprøver i oppsatte postkasser i gapahauk. Alternativt Brjff, Postboks 436,        8901 Brønnøysund.  

8.         Foreningens medlemmer utfører oppsyn i samarbeid med politi og offentlig fiskeoppsyn. Gyldig fiskekort skal fremvises ved forespørsel.

9.        Det selges også kort for den delen som ikke er lakseførende. 

           Se Inatur Storbjørja for fiskekort.

10.        Kort kjøpt for den lakseførende delen gjelder også for resten av vassdraget. 

           Se Inatur Storbjørja for fiskekort.

11.      Minstemål for laks er 35 cm, og Sjøørret/Sjørøye er 30 cm.

12.       Villaks bestanden i elva er usikker.Sett ut all villaks som ikke er skadet!!(Noter utsatt fisk også på fangstrapporten)

13.       Alle som fisker skal respektere disse regler, ellers blir man bortvist og nektet mulighet for fiske.

Fiskestelsutvalget i Brønnøy Jeger og fiskeforening

 

Veibeskrivelse

Storbørja befinner seg i Velfjorden der adkomst til Lomselva(storbjørja) er kun mulig med båt. Det er 2 faste fortøyninger med 2 lettbåter for å ro iland. 

 

Gode fisketips

Se vedlagt Storbørja info kart for gode fiskeplasser. (Skrevet i blåskrift på kartet)