Laksefiske i Sundsfjordelva

Fiskesesong fra 15.06-14.09. Fiskekort for 15.06 gjelder fra. midnatt. Fiskere som har kjøpt kort som utløper 14.09 kl. 18:00 kan fiske fram til midnatt.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Sundsfjordelva ligger lett tilgjengelig fr Fv 17. I Sundsfjord tar man av til Sundsfjord kraftverk og følger veien noen hundre meter til elva. Det er gode parkeringsmuligheter flere steder vel elva.

Viktige datoer


01.06.2021 kl. 09:00

Om oss

Sundsfjord Elveeierlag SA forvalter fiskerettighetene i Sundsfjordelva i Gildeskål kommune i Nordland.

Kontakt oss

Sundsfjord Elveeierlag

Christoffer Aalerud

75402389

caa@sks.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sundsfjordelva er en kort elvestrekning som er lett tilgjengelig fra Fylkesvei 17. Fisket foregår ved utløpet av kraftstasjonene Sjøfossen og Sundsfjord. På grunn av vannkraftreguleringene kan vannførignen variere over døgnet i takt med med kjøringen av kraftverkene. Sundsfjord Elveeierlag har ikke innflytelse på vannføringen i elva. Kjøpte kort refunderes ikke på grunn av liten vannføring. 

 

Det er mulig å parkere campingvogn eller bobil på østsiden av elva. Vogner og biler skal parkeres med minimum 4 meters avstand fra hverandre og være registrert med navn og telefonummer til eier. Vogner og biler parkeres på eget ansvar.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Elva er åpen for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 15.06 - 14.09.

 

Døgnkort er gjeldende i 24 timer fra valgt tidspunkt.

 

Personer under 18 år kan kjøpe ungdomskort.

 

Barn under 14 år fisker gratis sammen med voksen som har  løst fiskekort.

 

Fangstrapport skal leveres på inatur.no umiddelbart etter fiskekortets utløpsdato. De som har sesongkort skal raportere fortløpende gjennom sesongen.