Statskog fiskekort for laks og sjøørret i Storvasselva og Storvatnet, Lommervassdraget i Steigen.

Kjøpt kort i elva gjelder også i Storvatnet inkl. garn i gyldig periode (15.06.-14.09.) Nattefredning mellom kl. 24.00 og kl. 06.00.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjørøye

Beliggenhet

Viktige datoer


15.06.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Veibeskrivelse

Adkomst skjer med båt via Straumfjorden, ca en halv time å gå fra Straumfjordbotn opp til Storvatnet

eller fra Nordfold og en times gåing fra Belkjosen.

 

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Døgnkvoten i Storvasselva er satt til 5 fisk per fisker.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Følg disse "skrevne og uskrevne" regler og bidra til en trivelig fiskekultur:

 • Alt utstyr må være tørt før bruk i nye vassdrag
 • Ikke flytt levende fisk eller vann til andre vassdrag
 • Ikke rens fisk i andre vassdrag enn der den ble fanget, og grav ned fiskeavfallet
 • Ikke blokker en fiskeplass, la også andre slippe til.  Stå maksimalt en 1/2 time (eller til du får fisk) på hver fiskeplass hvis andre venter på tur
 • Sett ut brun fisk og la den få gyte
 • Meld fra om ulovlig fiske
 • Vis naturvett ved ferdsel og telting.  Ikke la teltet stå igjen uten at du er i elva
 • Vær omtenksom ved hogst av brensel
 • Vær varsom ved bruk av ild
 • Kast ikke søppel i naturen - ta det med hjem

 

Skitt fiske og god tur!

 

FISKESONER:

Storvasselva: ovenfor første foss og etter Lommervatnet og opp til Storvatnet. Sona er sammenslått privat og statlig grunn.

Kjøpt kort i elva gjelder også i Storvatnet inkl. garn i gyldig periode.

Fisketid: 15.06. - 14.09

Ved garnfiske etter innlandsfisk i Storvatnet er største tillatte maskevidde 24 mm og fisketid er 15.06. - 30.07.

 

 

NØDVENDIG DOKUMENTASJON:

 • Kvittering for betalt fiskeavgift
 • Legitimasjon

 

 

Steigen Jeger- og Fiskerforening leier ut hytteanlegg ved Storvatnet:

Kontaktaktperson: Oddvar Konradsen tlf 75 77 93 83 eller mobil 995 91 510

 

Hytteleie hos Steigen JFF 

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Repping av fisk er forbudt

Det er ikke tillatt å bruke redskap på en slik måte at fisk krøkes.  Fisk som er krøkket i kroppen, dvs unntatt hodet, skal alltid settes ut igjen.

 

Redskapsbegrensninger

Det er tillatt å fiske med sluk inkl. wobler, spinner, mark med eller uten søkke eller dupp og flue (hvor flytende dupp eller fluesnøre, unntatt reine blyliner, utgjør kastevekten).  Det kan ikke brukes mer enn til sammen tre kroker (en trippelkrok regnes som tre kroker).  Avstand mellom krokstamme og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm. For enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

 

Tilbakesetting av fisk

Minstemål for laks og sjøørret er 35 cm, for sjørøye 30 cm.  Fisk under minstemålet skal settes uskadd ut igjen.  Hvis det er mye fisk under minstemålet i elva (kan særlig gjelde Lommerelva i august/september) oppfordres det til å bruke redskap som fisken ikke sluker (f.eks. flue) eller til å stanse fisket.