Statskog fiskekort for laks og sjøørret i Storvasselva og Storvatnet, Lommervassdraget i Steigen.

Kjøpt kort i elva gjelder også i Storvatnet inkl. garn. Døgnkvote 3 fisk. Sesongkvote 10 fisk. Fiskeregler nederst på siden.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjørøye

Beliggenhet

Viktige datoer


15.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Fiskeregler 2023

Fisketid:
15.06. - 14.09

Garnfiske i Storvatnet: 15.06 - 30.07

Nattefredning:
Mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 

Forbudsone mot fisking:
I oppmerket sone i Storvasselva. I nord er sonen avgrenset av to grensemerker i aluminium. I sør er sonen avgrenset av 2 avkappede grensemerker. Se bilde, i kart og oppmerking i felt.

Kvoter:
3 fisk om dagen. 10 fisk i sesongen. Når dagskvote eller sesongkvote er fyllt skal fisket stoppes umiddelbart. 

Repping av fisk er forbudt:
Det er ikke tillatt å bruke redskap på en slik måte at fisk krøkes. Fisk som er krøkket i kroppen, dvs unntatt hodet, skal alltid settes ut igjen.

Redskapsbegrensninger:
Det er tillatt å fiske med sluk inkl. wobler, spinner, mark med eller uten søkke eller dupp og flue (hvor flytende dupp eller fluesnøre, unntatt reine blyliner, utgjør kastevekten).  Det kan ikke brukes mer enn til sammen tre kroker (en trippelkrok regnes som tre kroker).  Avstand mellom krokstamme og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm. For enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Tilbakesetting av fisk:
Minstemål for laks og sjøørret er 35 cm, for sjørøye 30 cm.  Fisk under minstemålet skal settes uskadd ut igjen. Hvis det er mye fisk under minstemålet i elva (kan særlig gjelde Lommerelva i august/seember) opptfordres det til å bruke redskap som fisken ikke sluker (f.eks. flue) eller til å stanse fisket.

NØDVENDIG DOKUMENTASJON:

 • Kvittering for betalt fiskeavgift
 • Kvittering betalt fiskekort
 • Legitimasjon

Følg disse "skrevne og uskrevne" regler og bidra til en trivelig fiskekultur:

 • Alt utstyr må være tørt før bruk i nye vassdrag
 • Ikke flytt levende fisk eller vann til andre vassdrag
 • Ikke rens fisk i andre vassdrag enn der den ble fanget, og grav ned fiskeavfallet
 • Ikke blokker en fiskeplass, la også andre slippe til.  Stå maksimalt en 1/2 time (eller til du får fisk) på hver fiskeplass hvis andre venter på tur
 • Sett ut brun fisk og la den få gyte
 • Meld fra om ulovlig fiske
 • Vis naturvett ved ferdsel og telting.  Ikke la teltet stå igjen uten at du er i elva
 • Vær omtenksom ved hogst av brensel
 • Vær varsom ved bruk av ild
 • Kast ikke søppel i naturen - ta det med hjem

 

FISKESONER:
Storvasselva: ovenfor første foss og etter Lommervatnet og opp til Storvatnet. Sona er sammenslått privat og statlig grunn.
Kjøpt kort i elva gjelder også i Storvatnet inkl. garn i gyldig periode.
Ved garnfiske etter innlandsfisk i Storvatnet er største tillatte maskevidde 24 mm og fisketid er 15.06. - 30.07.

Steigen Jeger- og Fiskerforening leier ut hytteanlegg ved Storvatnet:
Hjemmesiden hytteleie

Skitt fiske og god tur!

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler 2023

Fisketid:
15.06. - 14.09

Garnfiske i Storvatnet: 15.06 - 30.07

Nattefredning:
Mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 

Forbudsone mot fisking:
I oppmerket sone i Storvasselva. I nord er sonen avgrenset av to grensemerker i aluminium. I sør er sonen avgrenset av 2 avkappede grensemerker. Se bilde, i kart og oppmerking i felt.

Kvoter:
3 fisk om dagen. 10 fisk i sesongen. Når dagskvote eller sesongkvote er fyllt skal fisket stoppes umiddelbart. 

Repping av fisk er forbudt:
Det er ikke tillatt å bruke redskap på en slik måte at fisk krøkes. Fisk som er krøkket i kroppen, dvs unntatt hodet, skal alltid settes ut igjen.

Redskapsbegrensninger:
Det er tillatt å fiske med sluk inkl. wobler, spinner, mark med eller uten søkke eller dupp og flue (hvor flytende dupp eller fluesnøre, unntatt reine blyliner, utgjør kastevekten).  Det kan ikke brukes mer enn til sammen tre kroker (en trippelkrok regnes som tre kroker).  Avstand mellom krokstamme og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm. For enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Tilbakesetting av fisk:
Minstemål for laks og sjøørret er 35 cm, for sjørøye 30 cm.  Fisk under minstemålet skal settes uskadd ut igjen. Hvis det er mye fisk under minstemålet i elva (kan særlig gjelde Lommerelva i august/seember) opptfordres det til å bruke redskap som fisken ikke sluker (f.eks. flue) eller til å stanse fisket.

NØDVENDIG DOKUMENTASJON:

 • Kvittering for betalt fiskeavgift
 • Kvittering betalt fiskekort
 • Legitimasjon

Følg disse "skrevne og uskrevne" regler og bidra til en trivelig fiskekultur:

 • Alt utstyr må være tørt før bruk i nye vassdrag
 • Ikke flytt levende fisk eller vann til andre vassdrag
 • Ikke rens fisk i andre vassdrag enn der den ble fanget, og grav ned fiskeavfallet
 • Ikke blokker en fiskeplass, la også andre slippe til.  Stå maksimalt en 1/2 time (eller til du får fisk) på hver fiskeplass hvis andre venter på tur
 • Sett ut brun fisk og la den få gyte
 • Meld fra om ulovlig fiske
 • Vis naturvett ved ferdsel og telting.  Ikke la teltet stå igjen uten at du er i elva
 • Vær omtenksom ved hogst av brensel
 • Vær varsom ved bruk av ild
 • Kast ikke søppel i naturen - ta det med hjem

 

FISKESONER:
Storvasselva: ovenfor første foss og etter Lommervatnet og opp til Storvatnet. Sona er sammenslått privat og statlig grunn.
Kjøpt kort i elva gjelder også i Storvatnet inkl. garn i gyldig periode.
Ved garnfiske etter innlandsfisk i Storvatnet er største tillatte maskevidde 24 mm og fisketid er 15.06. - 30.07.

Steigen Jeger- og Fiskerforening leier ut hytteanlegg ved Storvatnet:
Hjemmesiden hytteleie

Skitt fiske og god tur!

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler/vilkår

Ved kjøp av dette kortet aksepterer du vilkårene/fiskereglene som er nevnt under fiskekvoter på denne siden i tekst eller som en egen lenke. 

 

Som innehaver av fiskekort hos Statskog må fiskere være forberedt på at fisket ved behov kan reguleres. Eksempler på slike reguleringer kan være begrensninger av antall fiskere, fisketid, endringer av soner/vald og/eller innføring av fangstbegrensninger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp.

Fiskekort er personlig og kan ikke overføres til andre.

 

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Veibeskrivelse

Adkomst skjer med båt via Straumfjorden, ca en halv time å gå fra Straumfjordbotn opp til Storvatnet eller fra Nordfold og en times gåing fra Belkjosen.