Statskog Reisaelva: Statsgrunn på sone 4 (gnr 26/1)

VIKTIG INFO! Laksefiske avsluttes ved midnatt søndag 1. august 2021!Fiskekortet gir rett til fiske på statsgrunn på gnr 26/1 i sone 4. Eiendomsgrensene er merket i elvekanten.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


07.04.2021 kl. 09:00

07.04.2021 kl. 09:00

15.04.2021 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

All ho- og hannlaks over 5 kg/80 cm i Reisaelva er i utgangspunktet fredet i 2020.

 

Sesongkvote:  5 laks under 5 kg/80 cm. Døgnkvote: 1 laks, 5 sjøørret, 3 sjørøye. Se fiskeregler for nærmere informasjon.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

VIKTIG INFO! Laksefiske avsluttes ved midnatt søndag 1. august 2021!      

Reisa Elvelag har på bakgrunn av det dårlige resultatet fra midtsesongevalueringen vært i dialog med Miljødirektoratet vedrørende iverksettelse av tiltak iht. veileder. 

Laksefiske vil dermes avsluttes ved midnatt søndag 1. august. Det vil si at siste fiskedøgn etter laks vil bli søndag 1. august. Dette gjelder også for sjørøye som opprinnelig har fisketid til 10. august. Sjøørretfiske vil starte opp 18. august. 

Bakgrunnen for denne avgjørelsen baserer seg på årets dårlige fangst av laks, lite laks på drivtellingen som ble gjennomført ifm. midtsesongevalueringen og de siste års dårlige trend. Reisaelva har ikke oppnådd gytebestandsmålet de siste årene, og ligger ikke an til dette i 2021 iht. årets midtsesongevaluering. Dette betyr at det er tvingende nødvendig å gjennomføre strenge tiltak for å begrense beskatningen av laks. Styret har i samråd med Miljødirektoratet vurdert at det beste er å avslutte laksefiske tidligere. En slik beslutning er ingen gladsak, da det naturligvis vil få negative konsekvenser for elvelagets økonomi samt påvirke grunneiere som selger fiskekort. Likevel er bestanden av villaks i Reisaelva på et så dårlig nivå at det tvinges frem slike beslutninger. Håper alle med hjerte for Reisaelva og villaksen har forståelse for dette og respekterer gjeldende regler.  

Andre aktuelle tilbud