Laksefiske i Nidelva, vald 14 Selsbakkhøgda - TOFA

Fiskekort tilgjengelig for alle som ønsker å fiske etter storvokst laks i en av Norges absolutt beste lakseelver!

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon

73965580

tofa@tofa.org

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Kvoter for 2024 sesongen 

Nye kvoter fra 11. Juli 2024!!
Nidelva har fått ny fisketid, fiskeregler, fiskekvoter og redskapsbegrensninger.
Fisketid 11.07.2024 til 15.08.2024
Sesongkvote: 2 laks under 65cm.
Døgnkvote: 1 laks under 65cm.
Døgnkvote på igjenutsatt laks: 2 laks. Det vil si, når du har satt tilbake to laks er fiskedøgnet avsluttet uavhengig av kvote på smålaks.
All laks over 65cm skal sette tilbake i elva så skånsomt som mulig. Bruk knuteløs håv slik at slimlaget til fisken skades minst mulig. Hold fisken i vannet og begrens” landtid” ved krokuttak til det minimale.
Det er kun lov med en trebbelkrok på wobbler, sluk, spinner og flue.
Alle kroker skal være mothaksløse eller mothakene skal være innklemt, uansett redskap.
Markfiske er ikke tillat, verken naturlig eller kunstigmark.
Målebånd og tang til å få løsnet krok er obligatorisk del av fiskeutrustningen.
Det skal taes skjellprøver kun av avlivet laks og oppdrettsfisk. Disse leveres fortløpende i postkassen ved inngangsdøra på TOFA-huset i Leirfossveien 76, her ligger det også nye konvolutter.
Fangst skal meldes inn fortløpende på Elveguidens laksebørs, senest 12 timer etter endt fiskedøgn. (oppdrettsfisk skal dokumenteres med bilde!
Sjøørreten er totalfredet i Nidelva og skal gjenutsettes. Det oppfordres også til å sette ut all ørret.

«Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.»

På grunn av rømningen fra en Lerøy-lokalitet på Hitra i mai, er det økt fare for å få oppdrettslaks på kroken i Trønderske vassdrag, også Nidelva. Fisken kommer fra en merd hvor fisk var smittet med BKD og PD. BKD er en spesielt alvorlig sykdom for villaksen, ettersom den kan smitte fra mor til avkom gjennom rogna. Derfor er det svert ønskelig at disse fiskene leveres inn og ikke behandles som mat ved elvebredden! Du mottar 700 kr i dusør for hver oppdrettslaks som fanges i elva og som blir bekreftet som oppdrettslaks etter innlevering. Det blir KUN utbetalt dusør for innlevert fisk. Vis du velger og beholde fisken skal det taes skjellprøve av oppdrettsfisken, denne skal leveres TOFA umiddelbart etter endt fiskeøkt. For at oppdrettsfisk ikke skal telle på kvoten, så er det er krav om bilde! hvis det ikke ikke legges ved bilde på laksebørsen vil storlaks gå på vanlig kvote, dette er for å eliminere at skjellprøve kommer tilbake som villfisk etter at evt storlakskvote er fylt for sesongen. TOFA kan være behjelpelig med billedtaking vis noen synes det skulle være vanskelig.

Mer detaljert beskrivelse

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon - TOFA - administrerer fiskerettighetene til en rekke grunneierlag i Trondheimsområdet, i tillegg til Trondheim kommunes-, Trondheim energiverks- og deler av Sør-Trøndelag fylkeskommunes fiskerettigheter. TOFA selger fiskekort for fiske etter laks for flere vald i Nidelva, og du når nå mulighet til å sikre deg godt laksefiske, midt i Trondheim!

 

TOFA har inngått en avtale med Selsbakkveien 47 om å disponere fiskeretten deres på dette valdet. Fra sesongen 2024 vil TOFA selge 2 stk døgnkort her hvert døgn. Selsbakkhøgda boretslag disponerer 4 grunneierkort og Sameiet Selsbakkveien 47 disponerer 2 stk grunneierkort .

Etter byggingen av Nydalsbrua er det store utfordringer med parkering for fiskere ved Selsbakkhøgda!

Fra og med sesongen 2019 vil valdet inn under en turnus ordning! Det vil si at en kan fiske over brua annenhver dag i henhold til turnus.Turnus ligger på vår hjemme side og står på tavler ved elva. Vedlagt turnus. 

Valdet strekker seg fra utløpet på Leirelva og ca 250 meter nedstrøms Sluppen bru på vestsiden av elva.
Valdet kan fiskes med alle typer redskap. Valdet er kanskje aller best på vannstander fra 70 kubikk og ned.

 

Om Nidelva

Nidelva er ei storlakselv. Det vil si at laksen som går opp i Nidelva for å gyte kan ha vært både 3 og 4 år i sjøen, og dermed oppnådd vekt på over 8 kg. Årlig tas det laks på ca 20 kg. Bestanden av laksefisk i Nidelva er god. Årlig fiskes det mellom 3 og 7 tonn laks i elva.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Nidelv vassdraget er en viktig lokalitet for laks og sjøørret. Elvas lakseførende strekning er kort, ca 8 km opp til Nedre Leirfoss. Til tross for den korte laksestrekningen og en sammensatt miljøpåvirkning, er Nidelva ett av landets beste laksevassdrag regnet i avkastning per km.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

TOFAs fiskekort gir ingen rett til å fiske på private eiendommer. Fiskerne må innrette sitt fiske etter gjeldende offentlige lover og forskrifter, samt TOFAs fiskeregler. Disse finnes i vedlegg til fiskekortene.

 

For oppdaterte fiskeregler for Nidelva, se: www.tofa.no

 

Gode fisketips

Valdet er kanskje aller best på vannstander fra 70 kubikk og ned. På høyere vannstander er mark og søkke og tyngre sluker den sikreste metoden.