Tromsø - ett fiskekort for tre lakseelver

Tomasjord - Oldervik Utmarkslag tilbyr laksefiske i 3 elver på ett fiskekort. Like utenfor Tromsø kan du fiske i Skittenelva, Tønsvikelva og Oldervikelva (NB! Eget kort for sone 1 Oldervikelva).

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Tomasjord - Oldervik Utmarkslag

Kirsti Altmann

+47 913 51 942

kaltmann@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

I samtlige elver er det kvote på maksimum 1 villaks + 3 sjøørret/sjørøye pr. fisker pr. døgn. Etter at kvoten er tatt skal fisket avsluttes.

(Gjelder også sone 1 i Oldervikelva.)

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskebestand

God oppgang av smålaks, sjøørret og sjørøye.

 

Fisketips

Sluk, mark, flue.

Mark er forbudt fra og med 1. august.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Hyttene til Troms Turlag (4 stk.) ligger lett tilgjengelig i forhold til fiskevann og elver, og er et flott alternativ til overnatting på fisketurer.

Noen av hyttene er åpne deler av året, sjekk på linken til turlaget.

Terrenget er lett og det er mange stier i området, stiene til turlagshyttene er merket.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadromt fiske) i Tønsvikelva, Skittenelva og Oldervikelva skal foregå innenfor de markerte soner på kartet.

Det vil også være satt opp skilt i terrenget som markerer sonegrensene.

 

Fra 2018 er det opprettet en egen sone 1 i Oldervikelva, som strekker seg 1,5 km. fra brua og til Rundmoan (i skillet mellom gnr. 3 bnr. 1 og gnr. 3 bnr. 7).

 

Fiske fra bruene over fylkesveien er forbudt. ALT FISKE NEDENFOR BRUENE ER FORBUDT.

Ved alle elveutløpene er det en forbudssone for fiske i sjøen.  Denne sonen er inntegnet på kart som er satt opp ved elvene.

 

FISKEAVGIFTEN MÅ VÆRE BETALT.  LOKALT FISKEKORT ER UGYLDIG UTEN BETALT FISKERAVGIFT.

 

NB! FISKETIDER:
Fra og med 1. juli til og med 31. august, med unntak av onsdager fra kl. 18.00 til torsdager kl. 18.00 = døgnhvile.

  • I Tønsvikelva avsluttes laks og sjørøyefisket 31. juli, men det kan fiskes etter sjøørret til 31. august.
  • I Skittenelva avsluttes laks og sjørøyefisket 31. juli, men det kan fiskes etter sjøørret til 31. august.
  • I Oldervikelva avsluttes alt fiske 15. august.

 

 

DET ER IKKE TILLATT Å BRUKE MARK SOM AGN I NOEN AV ELVENE ETTER 31. JULI.

Tillatte fiskeredskaper er stang med håndsnøre med mark, spinner, flue og sluk. Fiske med oter eller garn er ikke tillatt. Garnfiske og bruk av båt er kun tillatt i forbindelse med kultivering. Det er kun tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil to agn pr. stang eller håndsnøre. Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis krøkes. Ulovlige fiskeredskaper vil bli beslaglagt og innlevert til lensmannskontoret.


Husk å sende inn fangstrapportering på inatur.no etter avsluttet fiske.
Fiskekort og kvittering for betalt fiskeravgift, sammen med gyldig legitimasjon, må forevises på forlangende av oppsynsperson.