Laksefiske i Nidelva : Fossumhølen

Vi i TJFF Fiskeutvalget tilbyr laksefiske på valdene Fossumhølen og Tilfredshet. NB: Fra 15 august er det markforbud og hufiskfredring i nidelva. kvota er også redusert til 1 laks i døgnet.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Trondheim jeger og fiskerforening (Fiskeutvalget)

Kent Terje Stegavik

95285810

fisk@tjff.no

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Kvoter for fisket vil man finne på tofa.no sine sider. Fisker er pliktig til å gjøre seg kjent med dette

Det er innført kvote på 10 Laks pr. sesong pr. fisker det er kun 5 laks over 90cm kan tas.

Det er hun fisk fredning fra 15 August

Det er markforbud fra 15 August

Viktig: Skjellprøver skal tas av all avlivet laks. Har du ikke Skjellprøvekonvolutt kan disse hentes i postakssa utenfos tofahuset i Leirfossveien 76. Du leverer også ferdig utfylt konvolutt der så raskt som mulig etter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vi i Trondheim JFF tilbyr laksefiske på valdene Fossumhølen og Tilfredshet.
For medlemmer i TJFF er det rabatterte priser for fisket på disse valdene. Husk å skrive inn medlemsnr.

Priser medlem: 
Sesongkort Tilfredshet/Stavne/øvre øya kr 1800.-
Sesongkort Fossumhølen kr 1750.-
Døgnkort fra kr: 110.-
Ungdom under 16 år fisker gratis. Kort utstedes ved å kontakte oss.

Sesongkort begge vald kr 3000.-

 


Priser for ikke-medlem

Sesongkort Tilfredshet/Stavne/øvre øya kr: 2600,-
Sesongkort Fossum kr: 2500,-
Døgnkort Tilfredshet kr : 220.-

Døgnkort Fossum kr: 210,-

Sesongkort begge vald 4000,-

Ved kjøp av medlemskort på inatur:

Medlemsnr må fylles ut og dit medlemskort må medbringes under fiske.

Alle kort som blir kjøpt med medlemsfordel vil bli sjekket opp mot vårt medlemsregister i ettertid. Alle som ikke er medlem men likevel kjøper fiskekort til medlemspris vil få et gebyr pålydene 1000kr. + tillegget på opprinnelig kortpris.

 

Myndighetspålagte innskrenkinger eller stenging av fiske gir ikke krav på refusjon

Vi refunderer ikke kjøpt kort

 

Kvoter og Fredning

Det er innført kvote på 10 Laks pr. sesong pr. fisker men kun 5 kan være over 90 cm

Det er hun fisk fredning fra 15 August

Det er markforbud fra 15 August

 

Generell beskrivelse

Fossum er et godt fiskevald med noen standplasser.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Fossum ligger skjermet for trafikkstøy.

 

Fiskebestand og Fiskeregler

Se www.tofa.no

 

Aktuelle lenker

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Ettersom fiskereglene i Nidelva ofte forandrer seg fra år til år, må man holde seg oppdatert med info fra tofa.no Det er alltid fiskers ansvar å følge og sette seg inn i reglene. http://www.tofa.no/sider/tekst.asp?side=296
All fangst i Nidelva skal registreres på TOFAs laksebørs på Elveguiden.no. Passord og brukernavn fås ved registrering på elveguiden.no  Tofa sitt fangsrapporterings-system.

Husk at all pukkellaks skal avlives og registreres på laksebørsen på elveguiden.no. Det skal også tas skjellprøver av all pukkellaks. Disse leveres i postkasse utom TOFA-husets inngangsdør.

Fiskedøgnet for sesong og døgnkortfiskere er fra 12.00 formiddag til 12.00 neste formiddag

Sjø-ørreten er fredet og skal settes forsiktig tilbake.

Båtfiske er ikke tillatt.

Betalt fiskeravgift etter anadrom fisk er kun gyldig med dette kortet.

Skjellprøver skal tas av all avlivet laks. Har du ikke Skjellprøvekonvolutt kan disse hentes i postakssa utenfos tofahuset i Leirfossveien 76. Du leverer også ferdig utfylt konvolutt der så raskt som mulig etter fangst. 

Gode fisketips

På nedre del av fossumhølen finner man en lang og tildels dyp høl som storlaks står på. Valdet ble høsten 2013 steinsatt og er fiskbart hele veien. Nå er valdet fiskbart på alle vannstander. Valdet er nesten ikke påvirket av flo og fjære. Ofte går det mest laks forbi her 1 før flo og 2 timer etter flo.

Strømforhold i elva finner du på http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/vannforing/rathe.html