Laksefiske i Nidelva, vald 7 Nydalsdammen - TOFA

Fiskekort tilgjengelig for alle som ønsker å fiske etter storvokst laks i en av Norges absolutt beste lakseelver!

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Trondheim Omland Jakt- og Fiskeadministrasjon

73965580

tofa@tofa.org

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Det er fiskerens ansvar og sette seg inn i gjeldende fiskeregler før fisket begyner!

Kvoter for 2024

Det er en døgnkvote på 2 laks i Nidelva. Det er lov og fange en laks under 3 kilo og en laks over 3 kilo, hvis den over 3 kilo fanges først skal fiske avsluttes. 

Det er en årskvote på 8 laks, hvorav maks 4 kan være over 88 cm.

Det er hunnfiskfredning fra 15.august.

Det er markforbud fra 15 august.

Sjøørreten er totalfredet og skal tilbake i elva.

Det skal taes skjellprøver av all avlivet laks, det er fiskerens ansvar og skaffe seg skjellprøve-emvolutter. Disse fåes på vårt kontor i Leirfossveien 76. 

«Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.»

Det er etter byggingen av Nydalsbrua blitt store utfordringer med parkering for fiskere på Nydalsdammen. På østsiden er tempebanen nermeste lovlige parkering, på vestsiden er det ingen parkering pr nå.

 

 

Mer detaljert beskrivelse

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon - TOFA - administrerer fiskerettighetene til en rekke grunneierlag i Trondheimsområdet, i tillegg til Trondheim kommunes-, Trondheim energiverks- og deler av Sør-Trøndelag fylkeskommunes fiskerettigheter. TOFA selger fiskekort for fiske etter laks for flere vald i Nidelva, og du når nå mulighet til å sikre deg godt laksefiske, midt i Trondheim!

 

Om Nidelva

Nidelva er ei storlakselv. Det vil si at laksen som går opp i Nidelva for å gyte kan ha vært både 3 og 4 år i sjøen, og dermed oppnådd vekt på over 8 kg. Årlig tas det laks på ca 20 kg. Bestanden av laksefisk i Nidelva er god. Årlig fiskes det mellom 4 og 7 tonn laks i elva.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Nidelvvassdraget er en viktig lokalitet for laks og sjøørret. Elvas lakseførende strekning er kort, ca 8 km opp til Nedre Leirfoss. Til tross for den korte laksestrekningen og en sammensatt miljøpåvirkning, er Nidelva ett av landets beste laksevassdrag regnet i avkastning per km.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

TOFAs fiskekort gir ingen rett til å fiske på private eiendommer. Fiskerne må innrette sitt fiske etter gjeldende offentlige lover og forskrifter, samt TOFAs fiskeregler. Disse finnes i vedlegg til fiskekortet.

 

Fiskeregler for Nidelva ligger på: www.tofa.no

 

Vald 7 - Nydalsdammen

Nydalsdammen ligger nedenfor Sluppen Bru, og går ned til Tempe. Valdet er variert, og det er mulig å fiske med såvel flue som andre redskaper på valdet. Merk at det er 6 andre fisker på valdet.

 

Viktig: Sesongkortfiskere på Nydalsdammen kan ikke kjøpe døgnkort! Dette er for at flest mulig fiskere skal ha muligheten til og benytte fisketilbudet på Nydalsdammen.