Laksefiske i Nidelva, vald 13, Bykortet - TOFA

Fiskekort tilgjengelig for alle som ønsker å fiske etter storvokst laks i en av Norges absolutt beste lakseelver!

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon

73965580

tofa@tofa.org

Video

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Kvoter for 2022 sesongen er enå ikke klare, disse vil bli publisert i god tid før sesongstart og det er fiskerens eget ansvar og sette seg inn i gjendende fiskeregler. 

 

Det er en døgnkvote på 2 laks i Nidelva. Det er lov og fange en laks under 3 kilo og en laks over 3 kilo, vis den over 3 kilo fanges først skal fiske avsluttes.

 

Det er en årskvote på 10 laks.

Det er hunnfiskfredning fra 15.august.

Det er markforbud fra 15 august.

 

Sjøørreten er totalfredet og skal tilbake i elva.

 

Det skal taes skjellprøver av all avlivet laks, det er fiskerens ansvar og skaffe seg skjellprøve-emvolutter. Disse fåes på vårt kontor i Leirfossveien 76. Disse skal leveres TOFA senest 10.september, men det er ønskelig og få disse fortløpende igjenom sesongen.

«Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.»

Mer detaljert beskrivelse

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon - TOFA - administrerer fiskerettighetene til en rekke grunneierlag i Trondheimsområdet, i tillegg til Trondheim kommunes-, Trondheim energiverks- og deler av Sør-Trøndelag fylkeskommunes fiskerettigheter. TOFA selger fiskekort for fiske etter laks for flere vald i Nidelva, og du når nå mulighet til å sikre deg godt laksefiske, midt i Trondheim!

 

Om Nidelva

Nidelva er ei storlakselv. Det vil si at laksen som går opp i Nidelva for å gyte kan ha vært både 3 og 4 år i sjøen, og dermed oppnådd vekt på over 8 kg. Årlig tas det laks på ca 20 kg. Bestanden av laksefisk i Nidelva er god. Årlig fiskes det mellom 3 og 7 tonn laks i elva.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Nidelvvassdraget er en viktig lokalitet for laks og sjøørret. Elvas lakseførende strekning er kort, ca 8 km opp til Nedre Leirfoss. Til tross for den korte laksestrekningen og en sammensatt miljøpåvirkning, er Nidelva ett av landets beste laksevassdrag regnet i avkastning per km.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

TOFAs fiskekort gir ingen rett til å fiske på private eiendommer. Fiskerne må innrette sitt fiske etter gjeldende offentlige lover og forskrifter, samt TOFAs fiskeregler. Disse finnes i vedlegg til fiskekortene.

 

Vald 13 - Bykortet

Døgnkortene gjelder fra kl 1200 til kl 1200 neste dag.

Bykortet er fiskekortet du trenger hvis du skal fiske i de sentrumsnære deler av Nidelva. Dette området egner seg for alle som vil prøve laksefiske i en storlakselv. Fiskekortområdet strekker seg, på østre bredd (Øyasiden), fra gjerdet mot privat eiendom ovenfor tennisbanen på Øya og går nedover til grensen mot Nidelven Terrasse. Videre er et område på vestre bredd, fra merket ved muren mot Marinen og nedover til Gamle bybru med på samme fiskekort. Fiske skal foregå fra land i det skraverte områdene.

 

TOFAs fiskekort "Bykortet" gir ingen rett til å fiske på private eiendommer. Fiskerne må innrette sitt fiske etter gjeldende offentlige lover og forskrifter, samt TOFAs fiskeregler. Dette finnes i eget vedlegg. Det er ikke tillatt å fiske fra båt, kano eller andre flyteinnretninger. Det er ikke tillatt å fiske fra bruer eller brukar. Hver fisker har rett til å bruke en stang.

 

På "Bykortet" kan barn under 16 år fiske gratis. Virkningen av flo og fjære er stor i dette området. Det er derfor av sikkerhetshensyn ikke tillatt å vade ut på øyene ved fjære sjø.