Laksefiske i Nidelva, vald 2, Stryket - TOFA

Fiskekort tilgjengelig for alle som ønsker å fiske etter storvokst laks i en av Norges absolutt beste lakseelver!

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon

73965580

tofa@tofa.org

Video

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Kvoter for 2022 sesongen er enå ikke fastsatt!

 

Kvoter 2021

 

Det er en døgnkvote på 2 laks i Nidelva. Det er lov og fange en laks under 3 kilo og en laks over 3 kilo, vis den over 3 kilo fanges først skal fiske avsluttes.

 

Det er en årskvote på 10 laks.

Det er hunnfiskfredning fra 15.august.

Det er markforbud fra 15 august.

 

 Sjøørreten er totalfredet og skal tilbake i elva.

 

Det skal taes skjellprøver av all avlivet laks, det er fiskerens ansvar og skaffe seg skjellprøve-emvolutter. Disse fåes på vårt kontor i Leirfossveien 76. 

«Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.»

 

Mer detaljert beskrivelse

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon - TOFA - administrerer fiskerettighetene til en rekke grunneierlag i Trondheimsområdet, i tillegg til Trondheim kommunes-, Trondheim energiverks- og deler av Sør-Trøndelag fylkeskommunes fiskerettigheter. TOFA selger fiskekort for fiske etter laks for flere vald i Nidelva, og du når nå mulighet til å sikre deg godt laksefiske, midt i Trondheim!

 

Vald 2 - Stryket

Dette er et av TOFAs absolutt beste fiskevald i Nidelva. Valdet starter nedenfor brekket på Nedre Leirfoss og går til Kroppanhølen. Det selges 6 årkort og 2 døgnkort på valdet. pr døgn.

 

Prisinformasjon

1. juni-15. juni kr 260,-16. juni- 31. august kr 330,- Priser inkl 25% mva

 

Om Nidelva

Nidelva er ei storlakselv. Det vil si at laksen som går opp i Nidelva for å gyte kan ha vært både 3 og 4 år i sjøen, og dermed oppnådd vekt på over 8 kg. Årlig tas det laks på ca 20 kg. Bestanden av laksefisk i Nidelva er god. Årlig fiskes det mellom 3 og 7 tonn laks i elva.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Nidelvvassdraget er en viktig lokalitet for laks og sjøørret. Elvas lakseførende strekning er kort, ca 8 km opp til Nedre Leirfoss. Til tross for den korte laksestrekningen og en sammensatt miljøpåvirkning, er Nidelva ett av landets beste laksevassdrag regnet i avkastning per km.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

TOFAs fiskekort gir ingen rett til å fiske på private eiendommer. Fiskerne må innrette sitt fiske etter gjeldende offentlige lover og forskrifter, samt TOFAs fiskeregler. Disse finnes i vedlegg til fiskekortene.

 

Oppdaterte fiskeregler for Nidelva finner du på http://www.tofa.no/sider/tekst.asp?side=296

 

 

Gode fisketips

Stryket er kanskje Nidelvas beste fluevald. Spesielt på lavere vannstand er fluefiskeren i sitt ess på dette valdet. Valdet består av tre høler; Øverhølen, Midthølen og Nerhølen.