Sjøaure og laksefiske i Årdalsvassdraget

Laks- og sjøørretfiske i Årdalsvassdraget, som består av Hæreidselva, Årdalsvatnet og Årdøla /Utla.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


10.06.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Årdal Jeger og Fiskerforening

95204335

svein.moen@live.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er kun lov å avlive to fiskar pr døg pr fiskar. Det gjeld samla fangst uavhengig om det er laks eller sjøaure. Det er og satt ei grense på 6 fiskar som totalfangst for sesongen pr fiskar.

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Hæreidselva er bindeleddet mellom Sognefjorden til Årdalsvatnet, vidare til Årdøla, Utla og inn i Utladalen. Korte gjelder fra kl 1800 til 1800 nestedag.

 

Det vert solgt sesongkort for innbyggarar i Årdal og dagskort for Hæreidselva på Inatur. I tillegg vert det solgt sesongkort for alle i Årdalsvatnet. Dagskort for Utla/Årdøla vert selt på Inatur. Dette er nytt i år

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Hereidselve er elvestubben mellom fjorden, Årdalsvatnet og inn i Utladalen
Utla renner fra Øvre Årdal opp Utladalen

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Det er bevegelig fiske. Ellers må den enkelte lese reglar som står oppslått på skilt langs vassdraget eller link på sida.
All fangst skal rapporterast på tlf eller sms til 95204335 same dag som den er tatt. Det skal takast skjellprøve av all fisk.. Resultat kan du sjå på Fiskebørsen på vår heimeside.

Alle må desinfisere og ha dokumentasjon på at dette er utført før ein kan fiske i vasstraget.Brudd på dette fører til at fiskekorte vert inndrege og vedkomande vert utestenkt for resten av sesongen.Alle fiskara må ha stemple for utført desifisering på korte sit

De er ein desifiseringsstasjona. VED KLEIVEN SITT INDUSTRIBYGG PÅ TANGEN VED ASVOHØLEN.KONTAKTPERSON PÅ TANGEN ER Vidar Stølen tlf 92221052.De koster 50 og desifisera fiskeutstyre.Alt utstyr som skal brukast i elva SKAL DESIFISERAST.

 Regler for 2020.

 1- Mistemål laks /sjøret er 40 cm.

 2- Maks 2 fiska i døgne,6 i sesongen.

3- All hofisk freda fra og med 15 August.

4- Laks og sjøaure som er feittfinne kløpt kan takast fra 15 August går på kvoten for 6 fiska.

5 - Forbud med bruk av klep  fra og med 15 August.

6 - Det er rulerande fiske.

7 - Det er forbode mot og kaste motstrøms fra bruer i heile vasdrage.

8 - Alle over 16 år må betale fisketrygdavgift.medlema under 18 år som er medlem i AJFF fiskar gratis.Dei må framvise medlemskort på sporten.

9 - VIS OMSYN TIL UNDOMEN.

10 - DET ER IKKJE TILLATT OG TA MED SEG  EIGEN BÅT FOR FISKE I FJELLVATNA SOM VI LEIGER. 

11 - BROT PÅ REGLER KAN FØRE TIL BORTVISNING FRA ELVA I KORTERE ELLER LENGRE PERIODA.

12 - Fiske for laks og sjøret startrer den 1 Juli og varer til den 31 August.

Gode fisketips

I Hæreidselva er det lov å fiske med sluk, mark og fluge. Det er sone i elva der det kun er tillatt med flugefiske og det er Hæreidshølel.