Sjøaure og laksefiske i Årdalsvassdraget

Laks- og sjøørretfiske i Årdalsvassdraget, som består av Hæreidselva, Årdalsvatnet og Årdøla /Utla.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


10.06.2020 kl. 09:00

Kontakt selger

Årdal Jeger og Fiskerforening

95204335

svein.moen@live.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

Det er kun lov å avlive to fiskar pr døg pr fiskar. Det gjeld samla fangst uavhengig om det er laks eller sjøaure. Det er og satt ei grense på 6 fiskar som totalfangst for sesongen pr fiskar.

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Hæreidselva er bindeleddet mellom Sognefjorden til Årdalsvatnet, vidare til Årdøla, Utla og inn i Utladalen. Korte gjelder fra kl 1800 til 1800 nestedag.

 

Det vert solgt sesongkort for innbyggarar i Årdal og dagskort for Hæreidselva på Inatur. I tillegg vert det solgt sesongkort for alle i Årdalsvatnet. Dagskort for Utla/Årdøla vert selt på Inatur. Dette er nytt i år

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Hereidselve er elvestubben mellom fjorden, Årdalsvatnet og inn i Utladalen
Utla renner fra Øvre Årdal opp Utladalen

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Fiskekort er kun gyldig saman  med bevis for betalt fiskeavgift.

Kartet på salgssida er kun veiledande. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldande for gyldig fiskeområde.

Det er bevegelig fiske. Den enkelte må lese reglar som står oppslått på tavler langs vassdraget eller på link på sida.
All fangst skal rapporterast på tlf eller sms til 95204335 same dag som den er tatt. Det skal takast skjellprøve av all fisk.. Resultat kan du sjå på Fiskebørsen på vår heimeside.

Alle må desinfisere og ha dokumentasjon på at dette er utført før ein kan fiske i vassdraget. Brudd på dette fører til at fiskekortet vert inndrege og vedkomande  utestengt for resten av sesongen. Alle fiskara må ha stempel for utført desinfisering på kortet sitt.

Det er ein desifinseringsstasjon VED KLEIVEN SITT INDUSTRIBYGG PÅ TANGEN.

     ( ASVOHØLEN). KONTAKTPERSON PÅ TANGEN ER Vidar Stølen tlf .92221052. . Alt utstyr som skal brukast i elva SKAL DESIFINSERAST., dette kostar kr.100.-.

Fiskekort er kun gyldig saman  med bevis for betalt fiskeavgift.

Kartet på salgssida er kun veiledande. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldande for gyldig fiskeområde.

Det er bevegelig fiske. Den enkelte må lese reglar som står oppslått på tavler langs vassdraget eller på link på sida.
All fangst skal rapporterast på tlf eller sms til 95204335 same dag som den er tatt. Det skal takast skjellprøve av all fisk.. Resultat kan du sjå på Fiskebørsen på vår heimeside.

Alle må desinfisere og ha dokumentasjon på at dette er utført før ein kan fiske i vassdraget. Brudd på dette fører til at fiskekortet vert inndrege og vedkomande  utestengt for resten av sesongen. Alle fiskara må ha stempel for utført desinfisering på kortet sitt.

Det er ein desifinseringsstasjon VED KLEIVEN SITT INDUSTRIBYGG PÅ TANGEN.

     ( ASVOHØLEN). KONTAKTPERSON PÅ TANGEN ER Vidar Stølen tlf .92221052. . Alt utstyr som skal brukast i elva SKAL DESIFINSERAST., dette kostar kr.100.-.

 REGLER FOR FISKE 2021.

 1- Mistemål laks /sjøørret er 40 cm.

 2- Maks 2 fisk i døgnet, 6 i sesongen.

 3 - ALL HO LAKS ER FREDA FRA 15 JULI OG UT SESONGEN. DEI SOM ER FEITTFINNEKLØPT KAN TAKAST.

      All hofisk AV SJØØRRET er freda fra og med 15 August. Dei som er feittfinnekløpt kan takast.

4 - Forbud med bruk av klepp i heile vasdraget heile sesongen.

5 - Det er rulerande fiske.

6 - Det er forbode  å kaste motstrøms fra bruer i heile vasdraget.

7 - Alle over 18 år må betale fisketrygdavgift, medlemar under 18 år i ÅJFF fiskar gratis. Dei må framvisa medlemskort på Årdal Sport.

8 - VIS OMSYN TIL UNDOMEN.

9 - DET ER IKKJE TILLATT OG TA MED SEG  EIGEN BÅT FOR FISKE I FJELLVATNA SOM VI LEIGER. 

10 - BROT PÅ REGLER KAN FØRE TIL BORTVISNING FRA ELVA I KORTERE ELLER LENGRE PERIODA.

11 - FISKE FOR LAKS OG SJØØRRET STARTER DEN 15 JULI OG VARER TIL OG MED 31 August.

12 - SEIN START AV FISKE GRUNN AV ATT LAKSEN ER FREDA TIL DEN 15 JULI.

13 - DET SKAL TAKAST SKJELLPRØVE AV ALL FISK SOM BLIR AVLIVET. ALL FISK SKAL RAPOTEREST INN TIL TLF 95204335 SAMME DAG        SOM DEN BLIR TEKEN.

14 - DET ER BERRE LOV MED EIN TREBEL PÅ SILDESLUKER VOBLER OG VANLEG SLUK.

Gode fisketips

I Hæreidselva er det lov å fiske med sluk, mark og fluge. 

NB: Det er kun tillatt med fluge i sona Hæreidshølen. 

 

 

 

Gode fisketips

I Hæreidselva er det lov å fiske med sluk, mark og fluge. Det er sone i elva der det kun er tillatt med flugefiske og det er Hæreidshølel.