Lysbotnvassdraget - Sone 4 - Lyselva

I Lysbotnvassdraget på Senja kan du fiske laks, sjøørret og sjørøye.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Adkomst til vassdraget fra vassdragets utløp i Lysbotn Klikk her for å se på kart,
eller ved å ta av fra hovedveien ved LandøyKlikk her for å se på kart
som ligger mellom Finnsnes og Gibostad.

Viktige datoer


15.06.2021 kl. 09:00

Kontakt oss

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning (LFF)

Yngve Berntsen

90541180‬

yngber01@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvote på 1 laks og/ eller 5 sjørøyer eller sjøørret. sesongkvote på 15 laks

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Lysbotnvassdraget på Senja kan du fiske laks, sjøørret og sjørøye.

FISKESTART: 01.07.2021 KL: 00:00

FISKESLUTT LAKS OG SJØRØYE: 15.08.2021 KL: 24:00

FISKESLUTT SJØØRRET: 31.08.2021 KL: 24:00

 

Klikk for å laste ned våre fiskeregler

 

Vi benytter vaktselskapet Gardia Vakt & Alarmservice AS til fiskeoppsyn / fiskekortkontroll. Gardia’s vektere vil være uniformert ved vaktrunder i vassdraget.

 

Gå til nettadressen www.lyselva.no for å lese mer om Lysbotnvassdraget, desinfisering, fiskeregler, generell info etc.

 

Lysbotnvassdraget ligger på nordsiden av Senja Klikk her for å se på kart og består av flere vann med mellomliggende elver. Fisket etter laks og sjøørret foregår fortrinnsvis i Lyselva, mens sjørøya dominerer i vannene.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 

Lysbotnvassdraget ligger på NordSenja Klikk her for å se på kart

 

Terrenget er for det meste bjørkeskog med en del myrområder. Det er laget tråkk og stier rundt hele vassdraget. Det er liten til moderat stigning i terrenget.

 

Lenker:

Laksefiske i Lysbotnvassdraget

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Generelle regler for fisket følger de regler som er satt opp av Fylkesmannen. I tillegg gjelder lokale fiskeregler.

Vi gjør oppmerksom på Fylkesmannens regler om at fangstrapport skal leveres inn etter endt fiskesesong. Mangelfull eller utelbivende fangstrapport vil kunne medføre at vassdraget blir stengt for fiske påfølgende sesong.

Vi vil derfor minne om at fangstrapport skal leveres inn av den enkelte fisker etter endt fiske. Mangelfull eller uteblivende fangstrapport vil medføre vurdering av utestengelse fra fiske i hele eller deler av vassdraget påfølgende sesong.

 

Døgnkvote:maks 1 laks.

Vedlagte fiskeregler er gjeldende f.o.m 2020 intill nye regler blir publisert.

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud