Sjøørret i Straumevassdraget - Bø JFF Fisket starter søndag 9. juni kl. 12:00

Dette kortet gjelder for Straumevassdraget, fra Skjørisen og begge greinene til Langmoa og Hesthagan. NB: Kortet gjelder ikke for tidevannsstraumen Varpa. For Varpa må det kjøpes et eget kort.

Arter

  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Bø Jeger- og Fiskerforening

Knut-Einar Søberg

99777628

straumevassdraget@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

https://www.facebook.com/Bojff/

Fiskekvoter

Det er kun tillatt å avlive 5 stk sjøørret pr døgn. Årskvote på 15 stk sjøørret pr år. Sjøørret over 65cm skal settes ut,og minstemål er 30cm. Skadet fisk over 65cm skal meldes inn til fiskeoppsyn med en gang, og levers inn. Denne går på døgnkvote/årsvote.

Det er ingen begrensninger på laks.

Husk fangstrapportering! Manglende rapportering kan føre til utestengelse fra nytt kortkjøp.

 

Kontaktpersoner:

 

Knut Einar Søberg 99777628

Hans Olav Søberg 47854040

Kjell N Henriksen 97193609

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fisket åpner 9. juni kl. 12:00 i Skjørisen, Langvatnet vest og Saltvatnet, og stenger 31. august. Men resten av vassdraget åpner først 15. juni og stenger 31. august.

Bø JFF forvalter fiskeretten i hele Straumevassdraget: Skjørisen, Saltvatnet, Haversvatnet, Fagerhaugvatnet, Børgevatnet, Langmovatnet og Veavatnet. Dessuten Langvatnet og Kringlevannet på den vestlige greina mellom Straumsjøen og Høgmyra nord for Straume.

Skjørisen og Saltvannet er en del av Straume naturreservat. Ligger mellom Forøya og Storhaugen, tilgjengelig både fra FV 820 i området ved Bøheimen, og fra fylkesveien på Søberg-sida. Kortet gir adgang til fiske i hele Straumevassdraget: også Saltvatnet, Haversvatnet, Fagerhaugvatnet, Børgevatnet, Veavatnet, Langmovatnet. 

Statsforvalteren krever rapport og oversikt for fisket. Viktig at null fangst også blir rapportert. 

Manglende fangstrapportering kan få konsekvenser for senere års tillatelse til å fiske. 

Ulovlig fiske kan medføre utestengelse.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Sesongen starter 15. juni og varer til og med 31. august. Men NB i Skjørisen, Saltvatnet og Langvatnet er sesongen 4. juni til og med 31. august.
Kontrollér at datoen er rett på kortet!

 

Medlemsrabatt gjelder ellers medlemmer av Bø JFF.

NB: Ved kjøp av kort på grunneier rabatt må det på forespørsel fremvises bevis på hjemmel til fiskerett. Ved spørsmål kontakt leder i Straumevassdraget Knut-Einar Søberg.

Veibeskrivelse

Ligger nær Straume sentrum. Følg FV 820 ytterligere noen hundre meter i retning Steine.

Det var fint å parkere på kommunens parkeringsplass 100 meter sør for Bøheimen, i år bygges der brannstasjon. 

Bobilcamping ved samfunnshuset, ellers så jobbes det med å få oppdattert kartet med parkeringsplasser.

Andre aktuelle tilbud