Sone 4 Bogna i Namsos

Sonen starter ved utløpet av Sandåa, og fra sone 4 har de nedenforliggende sonene noe større vannføring. Den er 3 km. lang. Fiskesesong: 01.06 - 31 - 07. kan forlenges.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

.
På nord siden går fylkesveg 454 fra Klinga til Bangdalen, parkering ved samfunnshuset, og skogsbilveg fra Andsjøen til sone 4. nord

Viktige datoer


01.02.2016 kl. 09:00

Om oss

Elveeierlaget ble stiftet i 1964, med formål å utvikle Bogna til ei god lakseelv.

Kontakt oss

Bogna Elveeierlag

4684 9043 - 9187 4640

kj-stend@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kortet gir rett til å fiske 2 laks og 1 sjøøret pr.kort og døgn, fanges laks over 3kg. Opphører fiske.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bogna er lakseførende i 19 km. Elva er variert med stryk og roligere deler, men har også større kulper. Den øverste delen av elva er regulert ved Bangsjøene og vatnet føres ut av vassdraget. Informasjon om Bogna:www.bogna.no
Smålakselv men med laks opp mot 10 kg.Laksen står i elva ved fiskestart den 1 juni, og smålaksen kommer som regel uka etter sankthans. Sjøørret fiskes best i aug.

Elva har varierende fangster fra år til år med en topp i 1995 på ca.2 tonn.Bogna har eget klekkeri med konsesjon for 300 000 yngel. Som
settes ut ovenfor den lakseførende delen av elva, og i sidevassdrag.

Elvas utløp er ved Bangsund 1.5 mil sør for Namsos. Elva går opp gjennom Bangdalen til Bangsjøene 45.5 km. lengre opp. Elva går for det meste i skogsterreng,men i Bangdalen er det innmark på begge sider i en kort strekning.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kortet gir anledning til å fange kun 2 laks og 1 sjøøret pr. dag.
I 2015 ble det tatt 1 laks pr. solgt kort.
Fisket starter 1.6 og avsluttes den 31.07.

Fanget og gjenutsatt laks registreres på www.bogna.no fiskebørs som fanget eller gjenutsatt.

Fangst sendes som sms til 468 49 043. Navn,sone,fisket med og vekt på fisken

Gode fisketips

Vannstand finnes på www.bogna.no oppgies i cm. over minstevannstand

God fluesone