Laksefiske Fiskumfoss 2022

Fiskumfoss er et velrenommert laksevald i Namsen som over flere tiår er meget godt kjent og etterspurt fra laksefiskere over hele verden. "FISKUMFOSS - EN LAKSEKATEDRAL I NAMSEN"

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.02.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Fiskumfoss Valdsamarbeid

Stig Magne Fiskum

91364822 (Stig Magne), 41653569 (Johannes), 41928897 (Svein Erik)

fiskum01@online.no

Video

Kjøp laksefiske her

Om selger

Fiskumfoss Valdsamarbeid ble stiftet i 2006 og består av 10 grunneiere fra gårdene på Elstad og Fiskum med fiskerettigheter på valdet. Fiskumfoss har et årsmøtevalgt styre som forestår den daglige driften av valdet.

Vi har salgsavtaler med www.inatur.no og www.uppernamsen.com I tilegg selger Valdsamarbeidet en del fiske selv til grupper som ønsker å disponere valdet alene.

Styret i 2022 består av:

Stig Magne Fiskum, styreleder

Svein Erik Fiskum, styremedlem

Johannes Østerås, styremedlem

Fiskekvoter

Gjeldende fiskeregler for vassdraget gitt av Namsenvassdragets Elveierlag (NE) skal følges.

Mer detaljert beskrivelse

Kombinert med den mektige Fiskumfossen og omgivelsene kan valdet gi fiskeopplevelser utenom det vanlige. I starten av filmen som du finner ovenfor, vil du kunne se den kjente fossen i Namsen.

Salgsstart / start of sale 2022:

 

Namsentunet AS:

Vi samarbeider med Namsentunet som leier 4 uker i Fiskumfoss eksklusivt.

Ved ønske om fiske i perioden 12. juni til og med 9. juli 2022 - Ta kontakt med Namsentunet tlf: 99512000 (Jon Ivar) eller 93680719 (Vetle Tobias) (se link på salgsside)

 

 • Informasjon om Nye Nedre Fiskumfoss Kraftstasjon finnes under vedlagte filer nedenfor. 
 • Information about the New Nedre Fiskumfoss Power Station can be found under the attached files below.

 

 • The Fiskumfoss waterfall pool is a well known place for salmon fishing on the River Namsen. Combined with the mighty waterfall and the surroundings it will give you memorable fishing moments.

  Siden 2006 har valdet fått en betydelig ansiktsløftning gjennom forbedringer på infrastruktur, veier, stier, gangbruer og nedfart ned til elvekanten.
  Valdet er et typisk landfiskevald men det gis mulighet for å leie båt med motor til grupper som ønsker å disponere hele valdet alene. Ta kontakt for avtale.

  Fiskumfoss is an about 1 km long double bank beat, and is restricted to total 6 fishing permits to asure enough place for each fisher on the river sides. If you want to fish in the period from june 12. and july 9 2022. : contact Upper Namsen Fishing. (link below)

 

Velkommen! Welcome!

 

Nyttige linker :

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Gjeldende fiskeregler for vassdraget gitt av Namsen Elveierlag (NE) skal følges. Fiskeregler ligger vedlagt i fil nedenfor

Fiskeområdet er på ca. 900 meter elvestrekning og er anvist med merker på land. I nedre del av valdet er det satt ned et blåfarget fastmerke på nordsiden, og på søndre side er det merket med blå farge på bergveggen. Båt eller fisker kan ikke stå nedenfor merket under aktivt fiske.

Desinfisering av alt fiskeutstyr skal gjøres før fiske tar til.
Ta kontakt med Rossetnes Gård tlf: 995 64 498 eller Namsentunet tlf: 936 80 719

 

HUSK! Innrapportering til laksebørsen for Namsenvassdraget ved å sende via www.inatur.no eller sende epost til fiskum01@online.no eller sende sms til 91364822 (Stig Magne)
Se linker som finnes på denne infosiden.

Gode fisketips

På vårt selvkomponerte valdkart finner du noen av Fiskumfoss sine aller beste fiskeplasser, som f.eks Brekket, Kastarplassen, Nervaldet osv. Dette er alle spesielle fiskeplasser som har gitt mange gode fiskeopplevelser gjennom flere årtier, helt siden midten av 1850 tallet. Strekningen under Laksakvariet er kjent for å ha et meget godt fiske fra Øvre odde, Nedre odde til Flatstein. Sandoddo og Kastarstein er også gode plasser, det samme er bakoddo på Fiskumlandet, spesiellt ved stor vannføring.