Laks- og sjøørretfiske i Åroselva

Velkommen til spennende fiskeopplevelser! I år starter fiske 1. juni, fordi vi ønsker at overvintringene skal gå ut av elva.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


17.04.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Åros Elveeierlag

sigmund fauske

31286823

sigmund.fauske@norwegian.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er Innført BAG LIMIT på 2 stk fisk PR. Døgn, uansett laks/sjøørret . Se øvrige fiskeregler under. 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Åroselva ligger i Røyken kommune i Buskerud fylke, begynnelsen av Hurumhalvøya. Elva renner ut ved Åros i Oslofjorden og strekker seg nordover mot Asker kommune. Vassdraget er en typisk flomelv, hvor regn har betydning for hvor mye fisk som går opp. Snitt størrelese på laks er 3.6 kg og sjøørret 1.3 kg

 

Fiskebestand

Rik på storlaks, sjøørret, ørret og gjedde.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Fra Asker kommune slakt hellende til utløp ved Åros ved Oslofjorden. Varierende stryk, fosser, stille partier og kulper.

 

Dugnadsarbeid gir reduksjon i prisen

Medlemmer og ikke-medlemmer av Åros jeger- og fiskeforening får reduksjon i fiskekort sesongpris ved dugnad 12 timer = 500 kr. Dette tilbudet gjelder senior, pensjonist og ufør. Dugnad som er organisert av arbeidsutvalg er kun gyldig.

 

Salg av døgnkort via SMS

Send fiskekort aad10 til 2377, pris kr. 300,-

 

Anbefalt lenke

Betal fiskeravgift til Staten her

Vedlagte filer

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

G

Fra sesongen 2018 er det innført "Bag limit "på 2 stk fisker PR. Døgn, uansett type ( laks/sjøørret).  Det oppfordres til at all hunnfisk  anadrom laksefisk over 4 kg settes ut, se plakater som forklarer. Dette er i samarbeid med Røyken og Åros jeger og fisk forening , som ett av flere tiltak for å bedre gytebestanden i vassdraget. Alle som skal fiske må betalte  fiskeravgift, se egen link til betaling. Fiske fra båt er ikke tillatt.

Fisket vil om nødvendig bli stoppet før sesong slutt (15. sept  2019 ) om det er nødvendig for å sikre god nok gyting/rekruttering i vassdraget.

Ved Fabrikkhølen og Bedehushølen er det bevegelig fiske 30 minutter og maks antall 4 stenger.

Minstemål er 35 cm for anadrom laksefisk.

Fiskedøgnet går fra klokken 00:00-24:00 .
Fiskekort, sammen med fiskeravgiftskort (eller sms hvis betalt med mobil) og personlig legitimasjon, skal tas med på fiske og framlegges ved kontroll.

 

Grunneierkortet;

Det tillates maks to kort pr grunneier. Grunneierkortet skal kun gjelde nær familie, dvs. grunneiers ektefelle, samboer, barn, søsken og foreldre.

 

Husk fangstrapport ( innen 14 dager etter endt fiske) . Desinfisering gjøres i kar hos Jens Sundby/ Håkon Sundby Sundbygård.

Desinfisering av fiskeutstyr

Sundbygård, Kar for dypping av fiske utstyr.

Tlf: 31288225, 97070882 Jens Sundby.

Tlf: 95481929 , Geir Moen

Generell info om elva:  Åros elveeierlag v/Sigmund Fauske mob.45292282

Husk innrapportering av fangst - dette som et ledd i kultiveringsarbeidet. Det koster 50 kr pr sesong og 20 kr for dagskort for desinfisering av utstyr. Disse beløp er bakt inn i fiskekortprisene. Dugnad som er organisert av arbeidsutvalg er kun gyldig og vil generere reduksjon av fiskekortpriser, dog ikke lenger ned enn til gratis fiskekort. Dette gjelder kun sesongkort.

 

Pukkel laks som fanges skal ikke settes ut, men rapporteres inn til telefon 95481929 og 45292282 som SMS.

 

Sesongen 2020 er: Fiske fra Follestadveiens bru/start til Nordsiden av fotballbanen langs kornåker er stengt. Dette er gjort fordi fiskere ikke respekterer dyrka mark og gjentatte ganger gjenom sesongen tråkker ned kornet, ikke nok med at biler parkeres i åker,telt og bålbrenning i åker. Nå er det nok.

Vi oppfordrer til at fiskere respekterer dyrka mark med avlinger. Parker på egnede steder langs elva Og Ramton camping ligger like ved elva.

Gode fisketips

Flue, mark og spinner