Laksefiske i Tysseelva - elveos

Fiske i osen av Tysseelva i Samnanger fra 01.08.23 til 31.08.23 Villaks og sjøørret er totalfredet. Villfisk som blir fanget skal skånsomt settes ut i oppbevaringsbur. Ikke utsolgt.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


25.07.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Samnanger Jeger og Fiskerlag

Thor Olav Holmefjord

900 58 672

toholmefjord@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet

Osen av Tysseelva på motsatt side av SAFA fabrikken.

Tilbudet er ikke utsolgt og fiskekort blir gjort tilgjengelig ved salgsstart 25.07.2023  kl.09:00.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketid: Ved gyldig fiskekort og fiskeravgift betalt til staten er det i perioden f.o.m. 01. august t.o.m. 31. august fra kl 05:00 – 13:00 og fra kl 15:00 – 23:00 tillatt å fiske etter rømt oppdrettslaks. 

Villaks og sjøørret er totalfredet og skal settes ut i oppbevaringsbur i laksetrappen.

 

Fiskekort:

 • 1 stang pr fiskekort. Maks 2 stenger i tillegg til grunneier (1 stang) på fiskesonen.. Pris pr kort kr 250,-
 • Det er kun tillatt å kjøpe 2 halvdøgnskort pr fisker.
 • All fangst må registreres på Inatur. Etter at fiske på gjeldende fiskekort er avsluttet må en levere fangstmelding på Inatur for å få tilgang til å kjøpe nytt fiskekort.
 • Fiskekort kan ikke overdras / overføres til andre personer.
 • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift og gyldig legitimasjon.
 • Register over solgte kort på Inatur vil jevnlig bli kontrollert og brudd på reglene vil føre til at fiskekort vil bli inndratt uten refusjon.
 • Det vil bli utført jevnlige kontroller på fiskeplassen og fisker bes uoppfordret fremvise fiskekort, fiskeravgift og legitimasjon.

  

Redskapsbruk:

 • Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang.
 • Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.
 • Som agn er det bare tillatt å bruke sluk, spinner, wobbler og flue med maks en trippelkrok der selve agnet utgjør kastevekten. Bruk av ekstra søkke er forbudt.
 • Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten.Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten.
 • Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
 • NB!!! Alt annet agn som f.eks reke, mark*, kunstig mark**, brisling, sild, makrell... er forbudt.
 • Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
 • Bruk av klepp er forbudt. 

 *) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

 

Fangstrapportering:

 • All fangst må registreres på Inatur, også pukkellaks.
 • All fangst skal også innrapporteres på fangstskjema som ligger i postkasse i fiskebu, også fisk som er satt i oppbevaringsbur.
 • Fangstrapport skal fylles ut på fiskeplass uansett om man har fått fisk eller ikke.
 • Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet fisk. Konvolutter med skjellprøver legges i postkasse plassert inne i fiskebu.

 

Utsetting:

 • All villaks og sjøørret skal behandles fint og settes ut i oppbevaringsbur som er plassert i første kulp i laksetrappen.
 • Er man i minste tvil om det kan være villfisk skal fisken plasseres i oppbevaringsbur og en av følgende personer i fiskenemda skal kontaktes snarest: Thor Olav Holmefjord tlf. 900 58 672 / Per Ove Hisdal tlf. 413 22 191. (se vedlegg Oppdrett-vs-villfisk og Gjenutsetting av fisk ).
 • Hvis villfisk må avlives pga. store skader ifm. fangst ( gjelder ikke naturlige skader som luseangrep, sopp, garnskader) skal en av følgende personer i fiskenemda kontaktes umiddelbart: Thor Olav Holmefjord tlf 900 58 672 / Per Ove Hisdal tlf. 413 22 191 for avhenting av fisk..

 

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre utestengelse,  gebyr eller eventuelt politianmeldelse.

 

Anbefalt lenke

Husk Fiskeravgiften til Staten.

Hjemmeside Samnanger JFF