Laksefiske i Tysseelva - elveos

Fiske i osen av Tysseelva i Samnanger. Villaks og sjøørret er totalfredet. Villfisk som blir fanget skal skånsomt settes ut igjen. Ikke utsolgt, kortsalget åpner 13.07.2019 kl 09:00.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


13.07.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Samnanger Jeger og Fiskerlag

Thor Olav Holmefjord

900 58 672

toholmefjord@hotmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet

Osen av Tysseelva på motsatt side av SAFA fabrikken.

 

Tilbudet er ikke utsolgt og kort blir gjort tilgjengelig ved salgsstart 13.07.2019  kl.09:00.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

 

Fisketid: Tysseelva-elveos stenges for alt fiske fra og med 01. september 2019 grunnet små fangster av oppdrettslaks. Fiskekort gjeldende for september blir refundert via Inatur.

 

 • Ved gyldig fiskekort og fiskeravgift betalt til staten er det i perioden f.o.m. 1. august t.o.m. 31. august fra kl 05:00 – 13:00 og fra kl 15:00 – 23:00 tillatt å fiske etter rømt oppdrettslaks. Villaks og sjøørret er totalfredet og skal gjennutsettes.

 

Fiskekort:

 • 1 stang pr fiskekort. Maks 2 stenger i tillegg til grunneier (1 stang) på fiskesonen.. Pris pr kort kr 200,-
 • Det er kun tillatt å kjøpe 2 halvdøgnskort pr fisker.
 • All fangst må registreres på Inatur. Etter at fiske på gjeldende fiskekort er avsluttet må en levere fangstmelding på Inatur for å få tilgang til å kjøpe nytt fiskekort. (maks 2 stk). 
 • Fiskekort kan ikke overdras / overføres til andre personer.
 • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift og gyldig legitimasjon.
 • Register over solgte kort på Inatur vil jevnlig bli kontrollert og brudd på reglene vil føre til at fiskekort vil bli inndratt uten refusjon.
 • Det vil bli utført jevnlige kontroller på fiskeplassen og fisker bes uoppfordret fremvise fiskekort, fiskeravgift og legitimasjon.

  

Redskapsbruk:

 • Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang.
 • Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.
 • Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok.
 • Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt.
 • Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
 • Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten.
 • Bruk av søkke er kun tillatt ved fiske med mark.
 • Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten.
 • Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
 • Bruk av klepp er forbudt. 

 *) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

 

Fangstrapportering:

 • All fangst må registreres på Inatur. Etter at fiske på gjeldende fiskekort er avsluttet må en levere fangstmelding på Inatur for å få tilgang til å kjøpe nye fiskekort. (maks 2 stk). 
 • All fangst skal også innrapporteres på fangstskjema som ligger i postkasse i fiskebu, også gjenutsatt fisk.
 • Fangstrapport skal fylles ut på fiskeplass uansett om man har fått fisk eller ikke.
 • Det skal tas og innleveres skjellprøver av all fisk. Konvolutter med skjellprøver legges i postkasse plassert inne i fiskebu.

 

Utsetting:

 • All villaks og sjøørret skal behandles fint og settes ut i laksetrappen (helst i kulp 4 eller 5)  Er man i minste tvil om det kan være villfisk skal fisken settes skånsomt ut igjen (se vedlegg  Oppdrett-vs-villfisk og Gjenutsetting av fisk ).
 • Hvis villfisk må avlives pga. store skader ifm. fangst ( gjelder ikke naturlige skader som luseangrep, sopp, garnskader) skal en av følgende personer i fiskenemda kontaktes umiddelbart: Thor Olav Holmefjord tlf 900 58 672 / Per Ove Hisdal tlf. 413 22 191 for avhenting av fisk..

 

 

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre utestengelse,  gebyr eller eventuelt politianmeldelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalt lenke

Husk Fiskeravgiften til Staten.

Hjemmeside Samnanger JFF