Laksefiske i Gaula- Dragås s. statsallmenning, Singsås

Velkommen til fiske! For mere info: Sjekk ut Gaula.no. Singsås fjellstyre

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Singås fjellstyre

99554891

singsas@fjellstyrene.no

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Det er innført kvotebegrensninger i henhold til gjeldende forskrift.

Fra 2022 er det innført et registreringskort "Gaulakortet" . Informasjon om dette, samt gjeldende regler for fiske i vassdraget, finner du på www.gaula.no

Det er kortkjøpers ansvar og sette seg inn i gjeldene fiskeregler.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Her får du kjøpt fiskekort uten begrensninger og til svært gunstige priser. Fjellstyret ønsker at elvefisket skal være for allmenheten. Kart kan kjøpes hos fjellstyret ved henvendelse til lokale kortselgere.

 

Singsås fjellstyre tilbyr fiske i 6 vald på ca. 5 km. Stordelen av strekningene ligger på sør-(øst)sida av elva, men i øvre del er valdet på begge sider.  

Viktig: Husk å ta hensyn ved kryssing av jernbanen ( Rørosbanen) her har det vært nestenulykker der laksefiskere har gått i sporet.

I øverste del av elva i Midtre Gauldal er det en privat bru. Grunneier her tillater ikke at noen går over brua, noe som må respekteres. Dette opplyses å være bl.a. på grunn av sikkerhet. For å komme til fjellstyrets vald på sørsiden her, bør adkomst foretas fra skogsbilveien.

Pr. I dag er det ikke merket sti/trasè fram til denne siden.

 

Bestand

Laks og sjøørret

 

 

Overnatting
Fjellstyret anbefaler å leie en av våre flotte hytter. Se link til disse på siden. 

Link: (kopier og lim inn i nettleser): https://www.inatur.no/hytte/50f2c694e4b097bd8c0ac7d6/sjulosvollen-stor-laftet-hytte-nar-gaula-og-fjellet-familievennlig

 

Anbefalte lenker

gaula.no

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Kortkjøper plikter å ha betalt fiskeravgift for gjeldende sesong. Kortkjøper plikter å legitimere seg ved oppsynskontroll ved elva. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre! (Misbruk vil bli politianmeldt.) Bevis for desinfisert utstyr SKAL medbringes kortet og framvises på forlangende.


Refusjon av kjøpt kort er ikke mulig. 

Grensene for valdene på disse sidene er ikke nøyaktige nok. Kart som viser strekningene kan kjøpes hos våre lokale kortselgere.

 Merk: Den øverste brua over Gaula er også privat. Fjellstyret har i pr i dag ikke noen avtale om bruk av denne. Båt er ikke tillatt.

 

Kortkjøper plikter å sette seg inn i gjeldende fiskeregler og grenser.


Fiskeregler finner du på Gaula.no

Veibeskrivelse

Valdene strekker seg fra kommunegrensa mot Holtålen og ned mot Basmoen. (Se kart.)

Andre aktuelle tilbud