Sokndalselva, Presthølen sone; laksefiske i Sokno.

Sokno er en liten fin lakseelv med gode fangster. Sone "Presthølen" er en av de beste steder i elva. GPS posisjon "Presthølen" N 58g 20,7min E 06g 18,5min

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Dalane Miljø- og Ressurslag SA

916 51 965

post@dalafisk.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

 

Fisket starter igjen  15. juni kl 00 og varer til  20. september kl 24 hvis ikke annet bestemmes før fisket starter før neste sesong.

Alt fiske i elva utenfor denne prioden er stengt.

 

DET KAN KOMME ENDRINGER I FISKEREGLENE  I LØPET AV SESONGEN.

Sone Presthølen er et samarbeid mellom 5 eiendommer med fiskeretter i sonen. Sonen er en av de beste fiskeområdedene i elva og det er opp gjennom tidene tatt mye og stor laks i sonen. Laksen på hovedbildet ble tatt i 2016 og veide litt over 13 kg.

KORTSALG:

 1 kort pr fisker/stang. Fisketiden er fra kl 06:00 til 24:00 på den angitte dato.

Det selges 8 kort til gjester pr døgn. I tillegg forbeholder eierne seg å fiske etter behov på egen fiskestrekning.

 

Til orientering:

Det har til tider vært fisket ulovlig i området ved elvas utløp i sjøen. Grensen mellom elv og sjø er klart varig merket med skilt både på den østre og vestre molo.

Ved elvas utløp i sjøen er det et område der det gjelder spesielle regler.

Dette gjelder:

  • Mellom gammel steinbro og grense elv/sjø er alt fiske forbudt hele året.
  • Fra grense elv/sjø og 100 meter ut er det tillatt å fiske fra land med håndsnøre/stang i den tiden det er tillatt å fiske i elva. Dorging fra båt er følgelig ikke tillatt i dette området.  For øvrig er alt fiske i 100-meters-sonen forbudt resten av året (gjelder fra 2021 og inntil det evt oppheves).

Ref: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2003-05-28-650

 

For kontakt direkte i forbindelse med forhold i denne  sonen:  Ole Haneberg  tlf: 46789673 eller epost  doffbert@proton.me

 

Fiskekvoter

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Rapporteringsplikt:

Det er særs viktig at alle som fisker rapporterer fiskedager og fangst ved å rapportere hver dag en har fisket.

Rapportering av ikke noe fangst er også en viktig rapport for elva og for de myndighetene som regulerer fisketider og kvoter. Det er å lure seg selv å unngå rapportering.

Forvaltningslaget har ansvaret for ,og utøver felles oppsyn for hele elva.

I tillegg kan representanter for grunneierne i de enkelte soner / eiendommer utøve den kontroll de finner nødvendig innenfor eget fiskerettighetsområde.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Fisket stengte  kl 24:00 den 20 september   i 2023.
HUSK en viktig ting: Alle som har fisket i andre vassdrag SKAL desinfisere utstyret FØR fisket starter.
 Det er desinfeksjonsstasjoner på følgende lokaliter: 

Spørsmål omkring generelle fiskeregler, desinfisering ol. kontakt styret i forvaltningslaget telefon:+4746281756

Gode fisketips

For dem som vil følge med på vannstandsutviklingen i elva finnes det pr nå  målestasjoner som direkte måler vannstand i hovedelveløpet