Sokndalselva "Presthølen " sone; laks- og sjøaurefiske i Sokno.

Sokno er en liten fin lakseelv med gode fangster. Sone "Presthølen" er en av de beste steder i elva. GPS posisjon "Presthølen" N 58g 20,7m E 06g 18,5m

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Åpent for salg.

Sone Presthølen er et samarbeid mellom 5 eiendommer med fiskeretter i sonen. Sonen er en av de beste fiskeområdedene i elva og det er opp gjennom tidene tatt mye og stor laks i sonen. Laksen på hovedbildet ble tatt i 2016 og veide litt over 13 kg.

Det selges kun 8 døgnkort i sonen pr døgn, 1 kort pr fisker/stang. Fisketiden er fra kl 00:00 til 24:00 på den angitte dato.

 

Det er etablert en parkeringsplass for fiskere på vestsiden av Hanebergvegen like ved krysset mot RV 44 og det er ferdigstilt gang/sykkelveg fra parkeringsplassen og over  brua og over jordet til husa på gården Eik. Gang-/sykkelvegen går videre delvis langs elva gjennom Hauge sentrum og videre helt til Rekefjord Gjestehavn.

 

Dersom det er spesielle plasser i sonen det er  behov for rydding av skog og kratt så ta kontakt med oss på mobil +4746789673.

 

Det er en gapahuk i sonen men det er ingen grunn til å fiske bare der, Det er godt fiske mange andre steder i sonen på begge sider av elva.

Det er gode muligheter for parkering på begge sider av elva i fiskesonen - se oppslag ved elva med kart over sonen.

I disse Corona-tider:

Vi vil be alle om å ta med seg sitt eget avfall; spesielt matavfall og emballasje og holde områdene ryddige og reine. Det er satt opp dunker som er beregnet for  ødelagte  snører, kroker og anna slikt teknisk avfall.

Dere må selv sørge for desinfiserigsvæske til hender og utstyr for virussmitte. Myndighetenes smittevernregler om avstand osv. forutsetter vi blir fulgt.

 

Velkommen og skitt fiske !

 

Til orientering:

Det har til tider vært fisket ulovlig i området ved elvas utløp i sjøen. Grensen mellom elv og sjø er klart varig merket med skilt både på den østre og vestre molo.

Til orientering er det dette som gjelder:

Ved elvas utløp i sjøen er det et område der det gjelder spesielle regler.

Dette gjelder:

  • Mellom gammel steinbro og grense elv/sjø er alt fiske forbudt hele året.
  • Fra grense elv/sjø og 100 meter ut er det tillatt å fiske fra land med håndsnøre/stang i den tiden det er tillatt å fiske i elva. Dorging fra båt er følgelig ikke tillatt i dette området.

Ref: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2003-05-28-650

 

 

 

Kontakt oss

Dalane Miljø- og Ressurslag SA

415 09 411

post@dalafisk.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Max 3 laks og 3 sjøaure pr døgn. Ingen totalkvote for sesongen.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I Sokna kan du fiske laks, sjøaure og aure. ÅL ER FREDET !

Presthølen selger 8 døgnkort som gjelder fra kl 00:00 til kl 24:00

The river Sokna is a nice salmon, seatrout an brown trout river.

The fishing permits for Presthølen is valid from 00:00 until 24:00 hours on aktual date.


Sokna ligger i Sokndal kommune og er en variert og fin lakseelv. Anadrom strekning er ca 12 km.

På enkelte strekk er det kun grunneierne som kan fiske, men for øvrige deler av elva selges det fiskekort i 4 ulike soner. 

Sone "Presthølen" og sone "Lindland" har  egne kort som selges via iNatur på nett. 

På Lindland selges i tillegg kort manuelt av eiren. Her selges 3 på nett og ellers etter avtale med eieren.

På Brandsberg lenger opp i hovedløpet i elva selges det kort via en pstkasseordning ved elva. Se salgsreglene ved postkassen.

 

Sonens utstrekning:

 Sonen "Presthølen" strekker seg fra jernbanebrua ( gang og sykkelvegen over elva) og ned til tvers over elva for søndre grense på prestegården,

på begge sider av elva på hele strekningen.

 

Rapporteringsplikt:

Det er særs viktig at alle som fisker rapporterer fiskedager og fangst ved å rapportere hver dag en har fisket.

Rapportering av ikke noe fangst er også en viktig rapport for elva og for de myndighetene som regulerer fisketider og kvoter. Det er å lure seg selv å unngå rapportering.

Hvis det er umulig av en eller annen grunn å få rapportert ; send en epost   snarest til viento@online.no med de nødvendige opplysningene.

Det er felles oppsyn for hele elva og i tillegg av representanter for grunneierne i de enkelte soner / eiendommer .

 

Se også nærmere på mulighetene for aurefiske / ørretfiske,laksefiske og jakt i Dalane.

 

Nyttige linker :

Fiske ∕jakt:

Opplevelser ∕kunnskap:

Gjestehavn /bobilplass:

  • https://velihavn.no/gjestehavner/rogaland/rekefjord-gjestehavn

Sjøturer /sightseing:

  • http://www.nesvaag-motormuseum.no/

Museum:

  • https://www.dalanefolkemuseum.no/anlegg/egersund-fayancemuseum/

Utlån utstyr / turforslag:

  • https://www.dalanefriluftsråd.no/

Hotell:

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.
Minstemål for laks og sjøaure er 35 cm. Max 3 laks og 3 sjøaure pr døgn. Ingen totalkvote for sesongen 2020

Det praktiseres bevegelig fiske og god oppførsel i elva. HUSK CORONA-AVSTAND !
HUSK en viktig ting: Alle som har fisket i andre vassdrag SKAL desinfisere utstyret FØR fisket starter.
 

Det er desinfeksjonsstasjoner på følgende lokaliter:

Bakkaåno Gjestegard og Camping                                                                            GPS pos  N58:21,709 E06:18,567

Bak pumpestasjonen på veg til Sogndalstrand nedenfor krysset til Rekefjord.         GPS pos  N58:19,923 E06:17,019

Spørsmål omkring generelle fiskeregler, desinfisering ol. kontakt styret i forvaltningslaget.

Gode fisketips

For dem som vil følge med på vannstandsutviklingen i elva finnes det ikke målestasjoner som direkte måler vannstand i hovedelveløpet, men det er en automatisk målestasjon ved utløpet av Refsvatnet i Sokndal som kan brukes for å indikere forandringer i vannføringen.

Stasjonen finner du her:

https://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0026.00029.000/

Denne stasjonen måler direkte i sideløpet i elva som renner ut gjennom Litleå til hovedløpet ved Prestbru.