Ørretfiske på Smøla - 100 gode vann

Ørreten på Smøla virker som en magnet på mange sportsfiskere. Her er stor og fin fisk, og du kan variere innlandsfiske med fiske etter sjøørret i saltvansstrømmer og elver.

Arter

  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Smøla Grunneierlag

Svein Roksvåg

97598966

s.roksvaag@gmail.com

Video

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Smøla er annerledesøya ! Et stykke Norge med 100 innsjøer med ørret, de fleste også med oppgang av sjøørret.
Derfor må fiskeravgift for alle over 16 år betales.

 

Ørreten på Smøla virker som en magnet på mange sportsfiskere av minst tre grunner.
Du kan få stor og fin fisk her, og du kan variere innlandsfiske med fiske etter sjøørret i saltvansstrømmer og elver.

 

Smøla er en naturperle omkranset av 3000 holmer og skjær.
Øya er også kjent for den tetteste bestanden av havørn i landet, så sjansen for å få oppleve denne mektige fuglen er stor.
Få steder i landet kan vise til et mer allsidig og variert ørretfiske så tidlig på året som Smøla. 
Vannene på Smøla er bare islagt en kort periode om vinteren, og noen år er de åpne hele tiden.

 

Fiskebestand

Her kan du kombinere sjøørretfiske og fiske etter innlandsørret.
De to ørretformene forekommer side om side mange steder.
Normalstørrelsen for sjøørret ligger på 0,5-1 kg, men rett som det er tas det fisk på mellom 2-4 kg.
Det er tatt sjøørret på over 5 kg, så fortommen må helst tåle et basketak.
På Smøla er de fleste vannene grunne og næringsrike. Fisken preges da også av høy kondisjonsfaktor og mange steder bra størrelse.
Visst tas det en del stor fisk på Smøla. Det er rimelige sjanser for kilosørret, og tokiloser er heller ingen sjeldenhet, og det hender at fiskevekta kan tøye seg til tre kilo eller mer.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Øy lengst nord i havet i Møre og Romsdal fylke.
Store områder på Smøla er lyngmark eller flatt jordbrukslandskap med innslag av myr.
Høyeste punkt er 69 moh. så det er greit å orientere seg.
Vindmølleparken ses fra store deler av øya, og er en attraksjon i seg selv.

 

(Bilder er tatt av Wigdis Wollan)

 

Anbefalte lenker

Betal fiskeravgiften her

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Sjøørreten er fredet fra 15.09-01.06. i vassdragene, osene og i munningsfredningsområdene. I tillegg til fiskekort, må alle over 16 år løse fiskeravgift, se egen lenke.
Ørreten er fredet fra 15 september til 15 desember.

Fisketid etter sjøørret er fra 01.06-15.09.
Minstemål for sjøørret er 35 cm, og det er ikke tillatt å ta i land vinterstøing (slåp).
Det er kun tillatt å fiske med en stang/snøre.
Det er kun tilatt å fiske med flue, mark, sluk, spinner og wobbler.

 

NB ! For fiske etter sjøørret skal fangstrapport leveres på www.inatur.no umiddelbart etter fiskekortets utløpsdato.

FISKETIDER SMØLA ETTER BRUNØRRET OG SJØØRRET MED STANG - OPPDATERT INFORMASJON   Smøla har en god bestand av sjøørret og brunørret.  Fiskereglene kan være noe kompliserte. Det er derfor viktig at hver enkelt setter seg godt inn i dette.   Fisketider i vassdragene: - brunørret: 15.12 - 15.09  - sjøørret; 01.06 - 15.09.   Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798?q=forskrift%20om%20fisketid   Sjøørret må gjenutsettes ved tilfeldig fangst i vassdrag eller i munningsfredningssoner utenom fisketiden 01.06 - 15.09. Minstemål sjøørret 35 cm Vinterstøing/slåp skal gjenutsettes     Munningsfredning: Enkelte vassdrag har munningsfredning i store soner i sjøen hvor fisketidene for sjøørret gjelder (01.06 - 15.09). I munningssonene til vassdragene under er det bare lov å fiske sjøørret fra 01.06 - 15.09 Dette gjelder blant annet: -Fuglevågsvassdraget: Kun lov å fiske sjøørret i sjøen innenfor Andskottet  - Hopavassdraget: Større munningsfredningssone rundt Hopen. -Hinnåvassdraget: Se link Kvennavassdraget: Se link Aurebekken: Se link Hjellbergsvassdraget: Se link   Gå inn på linken og zoom inn på Smøla, så ser du munningsfredningssonene (skravert felt) som følger fisketiden til vassdraget for sjøørret hvor det kun er lov til å fiske sjøørret mellom 01.06 og 15.09. https://kart.gislink.no/portal/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=1071bafa6e344b7fa5006736a9dac072   Fiske i sjøen: Fiske i sjøen, i saltvannsstraumer er tillatt hele året så lenge det er tilstrekkelig utenfor oser på sjøørretførende vassdrag og utenfor munningsfredningsområder. Der hvor det ikke er et større område med munningsfredning er grensen 100 meter fra osen. Fisket i oser og munningsfredningsområder følger fisketidene for vassdrag for sjøørret som er 01.06 - 15.09      

Veibeskrivelse

Sørfra med ferge fra Kristiansund via Tustna. Ferge: Sandvika-Edøya.
Nordfra fra Trøndelag til Aure. Ferge: Sandvika-Edøya.
Fergetider finner du på www.fjord1.no
Reiser du rundt øya i bil langs hovedvegen, er turen på ca. 7 mil.
Ellers går det veier på tvers av øya.

Gode fisketips


Elvene og bekkene på Smøla er typiske flomelver, og fiske går opp og ned i takt med nedbøren.
Rykter forteller at fiske med fjærmygg og fjærmyggimitasjoner er effektivt.
Ellers er fiske tradisjonelle ørretsluker og mark bra.
Hopavassdraget og Fuglevågvassdraget i tillegg til saltvannsstrømmene anbefales.
Blandt de gode ørretvannene kan nevnes Kongevatnet, Sandvatnet, Kystvatnet, Storvatnet og Fuglevåkvatnet.
Skitt fiske !