Fiske i Hellelandselva

Vi ønsker deg velkommen til en uforglemmelig fiskeopplevelse etter laks og aure i Hellelandselva. Du finner vassdraget i Eigersund kommune, sør i Rogaland.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Egersund og Helleland Elveeierlag

92648665

post@ehe.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Eigersund og Helleland Elveeigarlag SA selger fiskekort på vegne av grunneierne i Hellelandsvassdraget.

Hjemmeside

www.hellelandselva.no

Fiskekvoter

3 laks (totalt 3 fisk). Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort. Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket straks opphøre.

NB! Sjøørret er fra og med 2021 sesongen fredet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I Hellelandsvassdraget kan du fiske etter laks, og aure. Den anadrome delen ligger meget sentralt i Egersund langs riksveg 42. Hele strekningen har flere større og mindre kulper og vann med fine stryk. På deler av elva er det kun grunneiere som kan fiske, men resten av elva er en sone som det selges fiskekort til.
Eigersund og Helleland Elveeigarlag forvalter fisket i vassdraget på vegne av rettighetshaverne.
Øgreyfossen stopper laks og sjøaure for videre oppvandring i vassdraget. Ovenfor fossen er det kun innlandsaure. I denne delen av elva er det fritt fiske.

Varierende bestand av laks og sjøaure, avhengig av vannføring og værforhold.

Nb! fra og med 2021 sesongen er Sjøauren fredet.

Nyttige linker :

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

For sesongen 2021 gjelder følgende fiskeregler

 • Før man kan få anledning til å kjøpe fiskekort må man løse Statskortet
 • Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Hellelandsvassdraget.
 • Fiskeperioden er fra 01. juli til og med 20.september
 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiskereglene kan endres i løpet av sesongen, etter en evaluering ca midt i sesongen og eller ved  ekstraordinære værforhold.
 • Det er ikke tillat å bruke undervannsdrone i forbindelse med fiske
 • Elveeigerlaget har privatrettslige regler som gir medlemmer rett til å fiske med ei stang i hele vassdraget forutsatt at de løser grunneierkort gjennom www.inatur.no og rapporterer fangst og fiskedøgn.

 

Bag limit (døgnkvote)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
 • Døgnkvoten er 3 laks.
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.
 • All fangst skal rapporteres på Inatur innen 24 timer. Nb Fiskeaktivitet uten fangst skal også rapporteres 
 • https://www.inatur.no/laksefiske/50e6ad2be4b02b032acfe649/fiske-i-hellelandselva
 • Oppdrettsfisk og Pukkellaks skal avlives og rapporteres. Regnes da ikke på kvoten.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.

 

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke er tatt lokalt i Dalane distriktet.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

 

Straffebestemmelser

Fiskekortkjøper har plikt til å sette seg inn i Vassdragets regelverk før fiskekortet kjøpes og fiske starter.

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.

I tillegg til gebyr kan fiskeren som blir tatt for brudd på fiskereglene bli bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Hellelandselva. 

 

Det er fiskeoppsyn i elva. Oppsynsmenn Karl Johan Nilsson kan kontaktes på mobil+ 47 416 67 964 Olav Havsø 913 56072

Desinfisering av utstyr gjres ved shell Eideveien 2 på Eie. Kontakt betjening på stasjonen.

Kostnader for desinfisering er kr 100.-

 

Kjøreregler ved desinfisering i 2021

Coronavirus smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Viruset finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta, eller at du får virus på hendene og smittes ved at du tar deg i ansiktet.

 • 􏰀  Hold avstand til andre fiskere på plassen

 • 􏰀  Fisker klargjør eget utstyr som skal desinfiseres.

  Skitt fiske!

 • 􏰀  Bruk engangshansker når fellesutstyr benytte

 • 􏰀  Spyleutstyr som har vært i kontakt med person desinfiseres mellom hver bruker

Veibeskrivelse

Fra Egersund følger man elva oppover til Øgreyfossen.

Andre aktuelle tilbud