Fiske i Hellelandselva

Vi ønsker deg velkommen til en uforglemmelig fiskeopplevelse etter laks, sjøaure og aure i Hellelandselva. Du finner vassdraget i Eigersund kommune, sør i Rogaland.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Egersund følger man elva oppover til Øgreyfossen.

Om oss

Kontakt oss

Egersund og Helleland Elveeierlag

92648665

post@ehe.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk). Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort. Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket straks opphøre.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I Hellelandsvassdraget kan du fiske etter laks, sjøaure og aure. Den anadrome delen ligger meget sentralt i Egersund langs riksveg 42. Hele strekningen har flere større og mindre kulper og vann med fine stryk. På deler av elva er det kun grunneiere som kan fiske, men resten av elva er en sone som det selges fiskekort til.
Eigersund og Helleland Elveeigarlag forvalter fisket i vassdraget på vegne av rettighetshaverne.
Øgreyfossen stopper laks og sjøaure for videre oppvandring i vassdraget. Ovenfor fossen er det kun innlandsaure. I denne delen av elva er det fritt fiske.


Varierende bestand av laks og sjøaure, avhengig av vannføring og værforhold.

 

Nyttige linker :

Vedlagte filer

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskesesongen i den lakseførende delen av vassdraget starter 1.7 og varer frem til og med 20.9
Ovenfor grense elv/sjø (elva) er fisket regulert gjennom grunneiernes fiskekortordning. Nedenfor grensen (sjøen) og ovenfor anadrom sone er fisket fritt. Utenom fastsatt fisketid i elva er det innført en fiskeforbudssone fra grense elv/sjø og 100 ut i sjøen.
Døgnkvote: 3 laks og/eller sjøaure (totalt 3 fisk). Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort. Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket straks opphøre.
Fangstrapport skal leveres via www.inatur.no umiddelbart og senest ved fiskekortets utløpsdato.
Det er fiskeoppsyn i elva. Oppsynsmenn Karl Johan Nilsson kan kontaktes på mobil+ 47 416 67 964 Olav Havsø 913 56072
For å unngå spredning av smittsomme fiskesykdommer og parasitter skal alt utstyr desinfiseres før det brukes i vassdraget. Desinfisering kan du gjøre på følgende steder: YX Jernbaneveien 39 4370 Egersund og hos fiskeoppsynet; 

For å unngå smitte ved bruk av desifiseringutstyret har vi inngått avtale med Yx om at engangshanskene ved drivstoffpumpene skal benyttes.

 

 

Kjøreregler ved desinfisering i 2020

Coronavirus smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Viruset finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta, eller at du får virus på hendene og smittes ved at du tar deg i ansiktet.

  • 􏰀  Hold avstand til andre fiskere på plassen

  • 􏰀  Fisker klargjør eget utstyr som skal desinfiseres.

    Skitt fiske!

  • 􏰀  Bruk engangshansker når fellesutstyr benytte

  • 􏰀  Spyleutstyr som har vært i kontakt med person desinfiseres mellom hver bruker

Andre aktuelle tilbud