Rådyrjakt ordinær felt 7. Nyseterfeltet - Løiten Almenning

Lagsjakt på rådyr, Jaktlaget skal bestå av min.4 til maks.6 jegere, alle skal føres opp på søknaden, og det må kjøpes eget jaktkort rådyr etter tildeling. Minst 4 skal være innenbygdsboende i Løten.

Arter

 • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


10.05.2024 kl. 09:00

23.06.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 221 000 mål, og utgjør med det ca. 64% av Løten Kommune. 

Jaktkvoter

Jaktretten gir rett til felling av 2 rådyr. Det skal rapporteres til oppsynet umiddelbart etter felt dyr.

Mulighet for tilleggsdyr når kvote er fylt. Pris kr 600,-. Må avtales med Løiten Almenning.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktlaget skal bestå av 4 til 6 godkjente jegere, jaktleder og nestleder og to til må være innenbygdsboende  i Løten. Det betyr at om dere bare er 4 på laget må alle være innenbygdsboende.

For at det skal være en rettferdig trekning, kan dere som søker kun stå oppført på et lag. Når trekningen er utført står dere fritt å avtale medlemskap i ett annet lag der det er ledig plass.

Søknad om jakt må inneholde personopplysninger på alle jaktlagets medlemmer, samt jegernummer og ettersøksavtale. 
Etter trekning og tildeling av jaktfelt må medlemmer av laget (ikke jaktleder) inn og kjøpe seg "gangkort" til kr 200.- på tildelt jaktfelt. Det vil legges ut på Inatur etter ferdig tildeling av jaktfeltene. 

Det blir trukket ut to lag pr jaktfelt og hver jaktrett gir rett til felling av to rådyr. Det kan søkes på så mange felt en ønsker som settes opp i en prioriteringsliste.

De som blir trukket ut får en e-post og SMS om dette. 

Du får en frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Du får kun ett tilbud. Hvis du ikke får et tilbud blir du stående på venteliste. Vi tildeler videre fra denne ventelista hvis noen takker nei til tilbudet sitt. Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får de beskjedene du skal. Vi legger også ut på vår hjemmeside når trekning er foretatt. 

Pris etter kvalitet på jaktfeltene:

Klasse 1 - Kr. 500.- Klasse 2 - Kr. 1.500.-  pr. rett inkl. merverdiavgift.  Forskuddsbetales. Hver rett gir tillatelse til å felle 2 dyr.

Klasse 1

 • 1. Ålseterfeltet
 • 4. Grorudlifeltet
 • 5. Jugerudfeltet
 • 19. Fjellet

 

Klasse 2

 • 3. Djupdalsfeltet
 • 6. Sjølisjø-Husomfeltet
 • 7. Nyseterfeltet
 • 9. Malmteknafeltet
 • 10. Grefsumfeltet
 • 11. Finstadgardsfeltet
 • 12. Flyplassfeltet
 • 13. Gaukerudfeltet
 • 14. Åtjernsholfeltet
 • 15. Baståsfeltet
 • 16. Bjørkseterfeltet
 • 17. Gjetholmsjøfeltet

Ønsker du flere nyheter om jakt?

Følg Facebooksiden vår:
Inatur.no - jakt i Norge

 

Last ned/skriv ut detaljert kart her.

Jaktregler

  • Jakttid fra 02.10.2024 til og med 23.12.2024. For jaktfeltene 1, 3 og 4 er det en ukes opphold i rådyrjakta fra 15.10.2024 til og med 21.10.2024 slik at elgjaktlag nr 2 på disse terrengene skal få en ukes jakt uten så mange andre jegere.
  • Kun de som har fellingstillatelse har lov til å bære våpen under jakta. Fellingstillatelsen er personlig og kan ikke overdras.
  • Ved bruk av rifle skal jegeren ha 30 attesterte treningsskudd og godkjent skyteprøve. Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.
  • Jegere på samme terreng kan slå seg sammen og hjelpe hverandre.
  • Utøv en human jakt: Skadeskutte dyr skal  oppspores og avlives. 
  • Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet og du må dokumentere tilgang til ettersøkshund. Denne dokumentasjonen må alltid medbringes under jakt.
  • Endringer på jaktlag må godkjennes av Løiten Almenning.
  • Hvert lag kan ha med en "rekrutt" under 18 år i opplæringsøyemed under ansvar av tilsynsjeger. Bestått jegerprøve og skyteprøve kreves.

   

  NB! Felling skal rapporteres til Inatur.no og jaktoppsyn Håvard Dufseth tlf. 92228565 i Løiten Almenning samme dag som fellingen skjer.

  De som ikke rapporterer i henhold til dette vil ikke kunne regne med jakt neste år. 

   

  Rådyrjegere har under rådyrjakta adgang til å felle rev. Utenom rådyrjakta må jaktkort for småvilt løses. 

Jakttips

Gjør deg kjent i terrenget og ta hensyn til andre brukere av området. Det vil i være beitedyr på flere områder utover høsten.