Småviltjakt i Hersjøen-Kråssådal utmarkslag

Hersjø- Kråssådal Utmarkslag selger jaktkort på småvilt.

Arter

  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Hersjø-Kråssådal Utmarkslag

Kristen Møllenhus

91627456

hersjokrassadalutmarkslag@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Hersjø Kråssådal er utmarkslag i Selbu Kommune. I utmarkslagets terrenger finner man ulike biotoper fra gammelskog til fjell

Jaktkvoter

Kvote er 1 skogsfugl pr. jeger pr. dag. Røy, orrhøne og rype er fredet.

Det er ingen begrensning på hare.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Hersjø Kråssådal Utmarkslag tilbyr hare og småviltjakt på enkelte av sine områder. Terrenget har varierte biotoper og er godt egnet for skogsfugl og harejakt. 

Adkomst: 

Terrenget er lett tilgjengelig med veg igjennom terrenget. Vegen er ikke vinterbrøytet.

 

Smårovvilt:

Det er ønskelig at det legges ned en innsats blant kortkjøpere for å felle smårovvilt. Skal man anlegge åte, eller sette opp felle/bås må dette avtales med grunneier. For å enklere drive denne type jakt/fangst anbefales det å løse ut smårovviltkort.

Jaktregler

Småviltkortet:

Småviltkortet gjelder jakt på tiur, orrhane, jerpe, hare, rødrev, grevling, kråkefugl og mår.

Baglimit er 1 skogsfugl pr jeger. pr dag. Rype, orrhøne og røy er fredet.

Harejaktskortet:

Ved kjøp av harejaktskortet kan man ikke felle skogsfugl, men ellers kan man felle de samme artene som på småviltkortet.

 

Det understrekes at det ikke er lov å felle rype på noen av kortene

Det er tillatt med bruk av hund på begge kortene