Beverjakt i Stange Almenning

Beverjakt for bruksberettigede, innenbygdsboende (bosatt på eiendom innenfor gnr. 1-210 i Stange kommune) og kunder som leier koie eller fester hyttetomt av Stange Almenning.

Arter

  • Bever

Beliggenhet

Viktige datoer


10.09.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Stange Almenning

62 58 53 60

stange.almenning@rasa.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Stange Almenning er en stor skogeiendom beliggende på Østlandet, nærmere bestemt på Hedmarken. Eiendommen fremstår som svært veldrevet. Investeringene på eiendommen er stor sammenlignet med gjennomsnittet av skogbruket i Norge. Årsaken er at eierne er opptatt av å tenke langsiktig. Se mer på www.rasa.no

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

All jakt i Stange Almenning er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende (bosatt på eiendom innenfor gnr. 1-210 i Stange kommune). Kunder som leier koie eller fester hyttetomt kan jakte etter bestemte regler. Det finnes også en gjestejegerordning.

Jaktregler

REGLER FOR BEVERJAKT I STANGE ALMENNING 2023-2024

 

Innledning

Dette regelverket er å anse som en del av jaktkortet. Det er kortinnehaverens ansvar å sette seg inn i og følge de anvisninger som er angitt i regelverket, samt vise god jaktkultur i forbindelse med jaktutøvelsen. Det henstilles til jegerne å være varsomme i sin framtreden og ikke jakte i nærheten av hus og hytter eller andre steder hvor det oppholder seg mye folk.

 

Jaktfeltene

1. Bergsjøen

2. Sjøer og bekker syd for Spitalsvegen

3. Rasensjøen / Gaukåa / Gaukilen

4. Knuksjøen

5. Svartputten

6. Gransjøen

7. Hersjøen

Det kan jaktes også i inn- og utløpsbekkene til sjøene. Jaktkortet er gyldig på samtlige felt.

 

Jakttider

Jaktretten gjelder fra 1.10. til 30.4. Fredning 1.5.-30.9.

 

Krav til lagsammensetning

Ingen krav til lag (utover 1 person).

 

Jaktutøvelsen

Beverjakt kan utøves enten som lag eller enkeltjeger. Jakta er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende med tilhørighet til Stange Almenning (gnr. 1-210 i Stange kommune). Hvis to eller flere jegere jakter sammen kan inntil 50 % av jegerne være utenbygdsboende. Koieleiere og festere av hyttetomt kan jakte alene. Alle jegere må løse jaktkort.

 

Rapportering

Alle felte dyr skal umiddelbart rapporteres allmenningskontoret på e-post: stange.almenning@rasa.no Ved skadeskyting/ettersøk skal jaktoppsynet (Arne Elias Østerås på tlf. 954 28 305) varsles senest etter 2 timer.

 

Kvoter

Allmenningen har fri kvote. Belastningen på terrengene vurderes fortløpende og ved for høy beskatning stoppes jakta. Stange Almenning forbeholder seg retten til å gjøre forandringer av kvoter og opplegg.

 

Priser

Alle jegere må løse jaktkort. Jaktkortet koster 100 kr (50 kr for bruksberettigede). Hvert lag eller enkeltjeger betaler i tillegg for 1 dyr inkludert i jaktkortet. Pris per dyr er 100 kr (50 kr for bruksberettigede). Når første dyr er felt kan det løses kort for tilleggsdyr.

 

Jakt med rifle

Det kreves bestått storviltskyteprøve for all jakt med rifle/kombivåpen. Krav til treningsskyting er minimum 30 skudd fordelt på minst to treningskvelder (offentlige regler). Godkjent skyteprøve for storvilt med det aktuelle våpenet må kunne forevises ved kontroll. Bestått skyteprøve gjelder frem tom. 30.4. påfølgende år.

 

Nyttig informasjon

I linken under finner du i tillegg nyttig informasjon vedrørende fellefangst og krav til ammunisjon ved jakt med hagle: Kvikne Utmarksråd: Jakt, fangst og bruk av bever

 

 

Sist oppdatert 1.9.2023

Andre aktuelle tilbud