Smårovvilt Fåberg Vestside Utmarkslag

Sesongkort for jakt på rødrev, villmink, mår, røyskatt, grevling, kråkefugler og storskarv på Fåberg Vestside Utmarkslags områder.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår
  • Skarv
  • Andre

Beliggenhet

Kontakt selger

Fåberg Vestside Utmarkslag

Tore Grønlien

90187976

tore.gronlien@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Fåberg Vestside Utmarkslag

v/Erik Malme

e-malme@online.no

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktkort for smårovvilt ihht liste og jakttider på Fåberg Vestside Utmarkslag

 

Følgende arter kan jaktes/fangstes på dette jaktkortet:

Rødrev:               Uten hund: 15.07 – 15.04

                            Med hund: 01.10 – 01.04

Villmink:              01.04 – 31.03

Mår:                    01.11 – 15.03

Røyskatt:            21.08 – 15.03

Grevling:             21.08- 31.01

Skjære:              10.08- 28./29.02

Nøtteskrike:       10.08- 28./29.02

Kråke:                15.07 – 31.03

Ravn:                 10.08 – 28.02/29.02

Storskarv:          10.08 – 23.12

-for all jakt på øvrig småvilt må det løses småviltkort i FVU (Inatur.no)

 

F.V.U KAN BARE TILLATE JAKT PÅ UTMARKSAREALER INNMELDT I UTMARKSLAGET.

JAKT PÅ INNMARK OG INNGJERDET OMRÅDE ER FORBUDT OG VIL MEDFØRE ANMELDELSE.

Er jakt på slike områder ønskelig, MÅ jegeren selv skaffe skriftlig avtale med grunneier på forhånd.

Brudd på denne bestemmelse vil også medføre at jegeren ikke får jaktkort neste år. Ved tvil, spør kjentfolk eller grunneier om grenser.

 

Vi ber også om at det vises hensyn ved jakt/fangst i nærheten av bebyggelse, og at det vises hensyn til annen pågående jakt i området.

 

Jaktkortet er personlig og skal medbringes under jakt sammen med dokumentasjon på betalt jegeravgift.

 

Etter avsluttet jakt, senest skal type vilt og antall felt rapporteres til:

Fåberg Vestside Utmarkslag v/Erik Malme Jevnevegen 61, 2607 Vingrom, e-malme@online.no

Jaktoppsyn: Tore Grønlien,   Tlf. 901 87 976 / tore.gronlien@gmail.com

Jaktregler