Småviltjakt Stor-Elvdal sør

Fire felter med skogsfugljakt på både øst og vestsiden av Glomma, samt ett felt med rypejakt rundt Opphussetra. Periodevis bra med skogsfugl

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And

Beliggenhet

Kontakt selger

Strand Opphus utmarksområde

Severin Myrbakken

+4799264035

severin@myrbakken.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Strand Opphus utmarksområde er et grunneierlag som dekker 120.000 dekar helt sør i Stor-Elvdal kommune på grensen til Åmot. På begge sider av Glomma.

Jaktkvoter

Røy er fredet. På felt 6 er det en kvote på 3 ryper pr jeger pr dag. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vi har delt opp i flere kortsalgområder. På østsiden av Glomma har vi et felt (1B) på ca 10.000 dekar og et felt (2) på ca 20.000 dekar. Disse strekker seg fra Glomma, opp lia med god produktiv skog og opp til kjølen med kjølfuruskog og myrer. Felt 2 er fulltegnet for 2023. 

På vestsiden er det 3 kortsalgsområder hvorav 2 av dem går fra Glomma og opp til fjellskogen med skogsfugl som det primære. Det tredje feltet (felt 6) er på fjellet med rype og skogsfugl. Bestanden av skogsfugl er middels til god. Rypeterrenget er middels. 

2 felter (felt 4 og 1A) er ikke kortsalgsområder.

Det er anledning til å leie husvære for alle områdene. 

Jaktregler

Jakt rundt bebyggelsen og dyrket mar i bygda må avklares med grunneier. I praksis jaktes det ikke mellom fylkesvegen/riksvegen og Glomma. For andejakt må grunneer forespørres. 

Røy er fredet. 

I felt 6 med rype er det en kvote på 3 ryper pr jeger pr dag. 

Jakttips

Jakthytter å leie: 

Felt 1B Kontakt Severin Myrbakken  +4799264035

Felt 1B, 2 og 5 Kontakt Severin Myrbakken +4799264035 (søk Inatur; "Ny hytte ved Glomma..")

Felt 2  Kontakt Nils Strand +4797745091

Felt 3 Kontakt Håkon Akre +4795887099 https://kommuneskog.net/hytteutleie/skogshytter/gravenghytta

Felt 6 Kontakt Rolf Torgals 93426778  https://www.facebook.com/groups/183268368822868/

                       Severin Myrbakken +4799264035