Rådyrjakt i variert skog- og fjellterreng i Atndalen

Variert skog- og fjellterreng i Atndalen i Østerdalen.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


01.07.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Atndalen utmarksområde

Stian Giæver

91800193

stian@mathiesen-atna.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Atndalen utmarksområde organiserer grunneiere i Atndalen i Stor-Elvdal kommune.

Jaktkvoter

Kortet gir kortholder tillatelse til felling av totalt 1 stk. rådyr.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

  • Kortet er ikke gyldig i første uke av elgjakta, det vil si fra og med 24. september til og med 1. oktober.
  • Det tillates ikke jakt innenfor de områdene som er avmerket som forbudt på terrengkartet.
  • I perioden fra og med 10. august til og med 23. september er det kun tillatt med jakt etter voksen rådyrbukk. I bukkejakta kan det kun jaktes med rifle, og uten bruk av løs hund.
  • For eventuell jakt på innmark kreves det tillatelse fra den enkelte grunneier.

 

Det presiseres at listen med jaktregler over ikke er uttømmende, og at norsk lov gjelder i alle tilfeller. Jegeren plikter selv å overholde alle aktuelle lovbestemmelser. Samtlige kortholdere plikter å la seg kontrollere av utmarksområdets oppsyn.

Andre aktuelle tilbud