Smårovviltjakt i Atndalen

Kortet gir jegeren rett til jakt og fangst på smårovvilt i Atndalen utmarksområde i Stor-Elvdal kommune. Fangstpremie.

Arter

 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Atndalen utmarksområde

Stian Giæver

91800193

stian@mathiesen-atna.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Atndalen utmarksområde organiserer grunneiere i Atndalen i Stor-Elvdal kommune.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Generelle regler

 • Kortet er ikke gyldig i første uke av elgjakta, det vil si fra og med 24. september til og med 1. oktober.
 • Det tillates ikke jakt innenfor de områdene som er avmerket som forbudt på terrengkartet.
 • For bruk av løs hund i beitesesongen stilles det krav om sauerenhetsbevis. Beviset kan ikke være eldre enn to år gammelt.

 

Særskilte regler for smårovviltjakta

 • I perioden fra og med 2. oktober til og med 31. oktober kan jakt på smårovvilt kun foregå etter spesiell tillatelse fra den enkelte grunneier.
 • I hele elgjaktperioden avklares jakta på smårovvilt så langt det er mulig med laget som disponerer elgjakta på aktuelt jaktfelt.
 • Det er ikke tillatt å drive jakt nærmere bebodd hus eller hytte enn 250 meter.
 • Nattejakt er kun tillatt som åtejakt på rev, men ikke nærmere bebodd hus eller hytte enn 500 meter.
 • Alle feller må merkes med kortholders navn og telefonnummer.
 • Alle jegere må forholde seg til bomavgifter og lov om motorferdsel i utmark.

 

Fangstpremier

 • Atndalen utmarksområde utbetaler fangstpremie for mår og rev felt på utmarksområdets arealer. For utbetaling av skuddpremie må felt rev og mår vises til utmarksområdets kontaktperson innen 1. mai årlig. 

 

Det presiseres at listen med jaktregler over ikke er uttømmende, og at norsk lov gjelder i alle tilfeller. Jegeren plikter selv å overholde alle aktuelle lovbestemmelser. Samtlige kortholdere plikter å la seg kontrollere av utmarksområdets oppsyn.

Andre aktuelle tilbud