Rype- og skogsfugljakt i variert skog- og fjellterreng i Atndalen

Variert skog- og fjellterreng i Atndalen i Østerdalen. På dette tilbudet selges også treningskort for hund, småvilt.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår

Beliggenhet

Viktige datoer


01.07.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Atndalen utmarksområde

Stian Giæver

91800193

stian@mathiesen-atna.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Atndalen utmarksområde organiserer grunneiere i Atndalen i Stor-Elvdal kommune.

Jaktkvoter

For alle jaktkort gjelder en kvote på 2 stk. ryper pr. dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Generelle regler

 • Ingen av kortene er gyldig i første uke av elgjakta, det vil si fra og med 24. september til og med 1. oktober.
 • Det tillates ikke jakt eller trening innenfor de områdene som er avmerket som forbudt på terrengkartet.
 • For bruk av løs hund i beitesesongen stilles det krav om sauerenhetsbevis. Beviset kan ikke være eldre enn to år gammelt.

 

Det presiseres at listen med jaktregler over ikke er uttømmende, og at norsk lov gjelder i alle tilfeller. Jegeren plikter selv å overholde alle aktuelle lovbestemmelser. Samtlige kortholdere plikter å la seg kontrollere av utmarksområdets oppsyn.

Andre aktuelle tilbud