For innenbygdsboende, harejakt i Vingelen

Kun for innenbygdsboende og/eller rettighetshavere.

Arter

  • Hare

Beliggenhet

Viktige datoer


17.07.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

Hege Hovd

47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag er en av hovedorganisasjonene for grunneierne i Vingelen.

Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

Her finner du flere ulike kort for flere ulike arter. Pass på at du kjøper riktig type kort. Har du problemer, se kontaktinformasjonen på venstre side lengre oppe på siden.

Jaktregler

Jakt med hund er lov.
Etter 20. oktober kan det jaktes på leiefelt.

 

Jegers ansvar:
- Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
- Jaktkortet er ikke gyldig uten at betalt jegeravgift kan dokumenteres.
- Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
- Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat (også om fangst er uteblitt).
- Jegere som ikke leverer inn fangstoppgave vil bli utestengt.

NB! Veiene brøytes ikke ved snøfall.

Naturoppsyn utfører kontrolloppgaver.

 

Forøvrig gjelder alle regler knyttet til jakt og fangst i Norge.

Andre aktuelle tilbud