Småviltjakt i Eidskog Kommuneskoger

Velkommen til småviltjakt i Eidskog Kommuneskoger. Brunfugl er fredet. Smårovvilt og hare fra 1 jan. kan også kjøpes her.

Arter

 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Villsvin

Beliggenhet

Viktige datoer


01.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Eidskog Kommune

John Wirkola Dirksen

62 83 36 73

john.wirkola.dirksen@eidskog.kommune.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Brunfugl er fredet

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Eidskog kommuneskog dekker over et totalt areal på ca. 57 000 dekar fordelt på 4 teiger (Finnsrud ca. 35 000 dekar, Ingelsrud ca. 11 500 dekar, Kalvhaugen ca. 3 700 dekar og Bolskog ca. 7 400 dekar). Jaktterrenget er variert med  høyestepunkt ca. 370 moh. flere store innsjøer og mindre vann. Hogstklassefordelingen i skogen er som følger: hkl. 1 ca. 605 dekar, hkl. 2 ca. 11 546 dekar, hkl. 3 ca. 19 286 dekar, hkl. 4 ca. 14 278 dekar og hkl. 5 ca. 5 908 dekar. Det er faste stammer av ulv på Eidskogen.

Jaktregler

Jegers ansvar:

 •  Det er jeger sitt ansvar å påse at en utøver jakten innenfor riktig terreng.
 • Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i forbindelse med utøvelse av jakten.
 • I tillegg skal fangstoppgave leveres over internett umiddelbart etter felling, (ha jaktkortnr. tilgjengelig)
 • Jegere som ikke leverer fangstoppgave vil bli utestengt fra neste års jakt. Fangstrapport skal også leveres om du ikke feller dyr og senest 23.12.
 • Husk: Alle papirer skal medbringes under jakt og fremvises ved kontroll.
 • Eidskog Kommune kan stanse jakta om snøforhold og andre ytre påvirkninger krever dette nødvendig.