Predatorkort Vingelen sogn

Gjelder Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår
  • Spurvefugler
  • Villsvin
  • Andre

Beliggenhet

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag

Jaktkvoter

Kortet gjelder for følgende arter: Rødrev, grevling, villsvin, mår, mink, røyskatt, kråke, skjære og ravn.

Kortet gjelder også for lisensjakt for bjørn, ulv, jerv og gaupe (kvote/lisensjakt jfr gjeldende lovverk).

Det er jegers ansvar å overholde gjeldende jakttider og lovverk.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Det forutsettes at alle jegere har alle nødvendige papirer i orden, samt eventuell lisens på de artene det gjelder.

Jegere må selv holde seg oppdatert på grenser, og det er jegers ansvar å overholde gjeldende jakttider og regelverk.

Kortet skal forevises ved kontroll.

Jaktområde: Hele Vingelen sogn i hht. kart.

I perioden 20.08. - 31.10. må det innhentes tillatelse fra Vingelen Utmarkslag v/Erik Livoll (tlf 913 96 351) for all utøvelse av jakt med hund.