Predatorkort, lisensjakt for Vingelen

Utenbygds kan løse kort for lisensjakt. Innenbygdsboende kan løse kort for smårovvilt og lisensjakt. Gjelder Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår
  • Andre

Beliggenhet

Kontakt selger

Vingelen Utmarkslag

47921187

jakt@vingelen.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen Utmarkslag

Jaktkvoter

NB! Predatorkort Vingelen sogn:
Melding 9.3.2023: Salget av predatorkort for smårovvilt til utenbygdsjegere er stoppet fra dagens dato. Allerede kjøpte kort kan likevel nyttes i 365 dager fra kjøpsdato. Utenbygdsjegere kan ta ut eget jaktkort for lisensjakt.

 

Innenbygdskortet gjelder for følgende arter: Rødrev, grevling, villsvin, mår, mink, røyskatt, kråke, skjære og ravn. Samt lisensjakt.

Utenbygdskortet gjeder kun lisensjakt.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Innenbygdskortet gjelder for følgende arter: Rødrev, grevling, villsvin, mår, mink, røyskatt, kråke, skjære og ravn. Samt lisensjakt.
Utenbygdskortet gjeder kun lisensjakt.

Det er jegers ansvar å overholde gjeldende jakttider og lovverk.

For alle predatorkort i Vingelen gjelder følgende regler:
Det forutsettes at alle jegere har alle nødvendige papirer i orden, samt eventuell lisens på de artene det gjelder.
Jegere må selv holde seg oppdatert på grenser, og det er jegers ansvar å overholde gjeldende jakttider og regelverk.
Kortet skal forevises ved kontroll.
Jaktområde: Hele Vingelen sogn i hht. kart.
I perioden 20.08. - 31.10. må det innhentes tillatelse fra Vingelen Utmarkslag v/jaktutvalget@hotmail.com for all utøvelse av jakt med hund på predatorer.
Jakt på rev med løs hund er ikke er tillatt før 1.november

 

For innenbygdsboende som jakter smårovvilt: 
Det utbetales kun skuddpremier til vilt som er innrapportert på predatorkortet til jegeren.