Rypejakt, felt 6 Søndre Gjersjøhøa, Vingelen i Forollhogna nasjonalpark

Rypejakt i et av Sør-Norges beste rypeterreng leies ut på åremål for 5 år. Gi bud!

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Beliggenhet

Kontakt selger

Vingelen Sameie

Jakob Trøan

+47 91360373

jakob@nout.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen sameie og Sameiet Vingelen Utmarkslag er eid av gårdbrukerne i Vingelen i fellesskap, og forvalter 12 rypefelt, hvorav 7 leies ut eksklusivt. Det drives aktiv predatorbekjempelse.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Søndre Gjersjøhøa er et stort og variert rypeterreng fra glissen fjellbjørkeskog mot Gjera og I Busjødalen til åpent høyfjell i nord på Søndre Gjersjøhøa. Det er rype i hele terrenget, men de beste og sikreste områdene er nok Busjødalsrabban, Storhaugroa og områdene mot Gjersjøen. Det er ofte fjellrype mellom Klimpen og toppen på Søndre Gjersjøhøa, og det er bra med orrfugl i Busjødalen. Det er også et meget godt område for vinterjakt med mange skogkanter og åpne områder nedi skogen hvor rypa ligger i vintermånedene, men det er et stykke å gå inn til terrenget fra Svartåsen eller Langsetra. Området ble taksert til og med sesongen 2020, og takseringsresultatene finner du ved å følge linken. Hele terrenget på ca. 20 000 daa er lett tilgjengelig og lettjaktet, og betår av ca. 9000 daa glissen fjellbjørkeskog og ca. 11000 daa snaufjell. 

I den nordre delen ved utløpet av Gjersjøen ligger annekset som står åpent. Det er fint å benytte ved pauser i jakta. I perioden 10.09 - 20.09 kan det forekomme reinsjeger på terrenget.

 

Vi vil anbefale å overnatte på Gjerbua. Sameiet formidler kontakt.  

Ellers kan vi anbefale overnatting på Vingelsgaard Gjestgiveri. 

Se Vingelens hjemmeside

 

Se takseringsresultater her

Vilkår og retningslinjer ved budgivning

 

Oversikt over terreng som legges ut på bud

 

Dersom du vil registrere deg uten å gi bud på et spesielt terreng, eller teste budmodulen, klikk her:

https://www.bud.huntspot.no/?ID=102

Jaktregler

Det er tillatt med inntil 6 faste jegere per år. I tillegg 5 gjestjegerdøgn. Det er mulig å bytte inntil 2 faste jegere mot gjestejegerdøgn slik at det blir enten 5 faste + 13 gjestejegerdøgn, eller 4 faste + 20 gjestejegerdøgn. 

Jakttid 10.09 - 28/29.02 unntatt helgedagsfredningen.

Det er tillatt for innenbygdsboende rypejegere å jakte på feltene i oktober måned, en dag per jeger og felt. Disse skal vike for feltleierne, og det finnes et system der dere kan varsle når dere skal jakte i oktober. Ved spesielt lave bestander vil det ikke bli anledning for innenbygdsboende å jakte på feltene. Utleier vil da også ta kontakt med leietakere for å finne gode ordninger for å ivareta bestanden.

Andre aktuelle tilbud