Rypejakt, felt 7 Svartåsfjellet, Vingelen i Forollhogna nasjonalpark

Rypejakt i et av Sør-Norges beste rypeterreng leies ut på åremål for 5 år. Gi bud!

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Beliggenhet

Kontakt selger

Vingelen Sameie

Jakob Trøan

+47 91360373

jakob@nout.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen sameie og Sameiet Vingelen Utmarkslag er eid av gårdbrukerne i Vingelen i fellesskap, og forvalter 12 rypefelt, hvorav 7 leies ut eksklusivt. Det drives aktiv predatorbekjempelse.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Svartåsfjellet er et godt og variert rypeterreng med de beste biotopene på østsida mot Merkrobekken, i sør mot Svartåsrabbene og særlig i nordvest langs Gjersjøene. Terrenget er lettjaktet med slake lier. Det er også ett meget godt område for vinterjakt med mange skogkanter og åpne områder nedi skogen hvor rypa ligger i vintermånedene. Det er brøytet vei inn i området hele året. Rypebestanden i terrenget er omtrent som i det takserte området i Ørvilldalen, eller litt lavere. Hele terrenget på ca. 19000 daa er lett tilgjengelig og lettjaktet, og betår av ca. 9000 daa glissen fjellbjørkeskog og 10000 daa snaufjell. Det er bra med rype i bjørkeskogen i de nordre og vestre delene, mens det i de sørlige delene er bra med orrfugl. Også tiuren kan du treffe her. I den nordre delen ved Bjønntjønnan ligger Storgjeltbua som står åpen, og er fin å bruke i pauser i jakta. I perioden 10. - 20.09 kan det bli jaktet rein på terrenget.

 

Vi vil anbefale å overnatte på Bjønntjønnan eller i Svartåsen.  

Ellers kan vi anbefale overnatting på Vingelsgaard Gjestgiveri

Se Vingelens hjemmeside

 

Se takseringsresultater her

Vilkår og retningslinjer ved budgivning

 

Oversikt over terreng som legges ut på bud

 

Dersom du vil registrere deg uten å gi bud på et spesielt terreng, eller teste budmodulen, klikk her:

https://www.bud.huntspot.no/?ID=102

Jaktregler

Det er tillatt med inntil 6 faste jegere per år. I tillegg 5 gjestjegerdøgn. Det er mulig å bytte inntil 2 faste jegere mot gjestejegerdøgn slik at det blir enten 5 faste + 13 gjestejegerdøgn, eller 4 faste + 20 gjestejegerdøgn. 

Jakttid 10.09 - 28/29.02 unntatt helgedagsfredningen.

Det er tillatt for innenbygdsboende rypejegere å jakte på feltene i oktober måned, en dag per jeger og felt. Disse skal vike for feltleierne, og det finnes et system der dere kan varsle når dere skal jakte i oktober. Ved spesielt lave bestander vil det ikke bli anledning for innenbygdsboende å jakte på feltene. Utleier vil da også ta kontakt med leietakere for å finne gode ordninger for å ivareta bestanden.

Andre aktuelle tilbud