Rypejakt, felt 4 Bjønnåsfjellet, Vingelen i Forollhogna nasjonalpark

Rypejakt i et av Sør-Norges beste rypeterreng leies ut på åremål for 5 år. Gi bud!

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Kontakt selger

Vingelen Sameie

Jakob Trøan

+47 91360373

jakob@nout.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen sameie og Sameiet Vingelen Utmarkslag er eid av gårdbrukerne i Vingelen i fellesskap, og forvalter 12 rypefelt, hvorav 7 leies ut eksklusivt. Det drives aktiv predatorbekjempelse.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Bjønnåsfjellet er et bra og variert rypeterreng, fra de laveste områdene på Måssådalen til høyeste Kampom ved Eventjønna er det mulig å finne bra med rype. De aller beste områdene er liene mot Ravallsletta (nabo til Sletthøterrenget). Her er det kupert med fin blanding av høy vier/einer, blåbærlyng og mange bekker. I de nordliste og vestligste områdene kan det sitte noen fjellrypekull. Rypebestanden i terrenget er omtrent som i det takserte området i Ørvilldalen. Hele terrenget på ca. 19000 daa er lett tilgjengelig og lettjaktet, og betår av ca. 4000 daa glissen fjellbjørkeskog og ca. 15000 daa snaufjell. I den nordre delen ligger bua ved Eventjønnloken, og i den søndre Storgjeltbua ved Bjønntjønnan. Begge står åpne, og er fine å bruke under pauser i jakta. I perioden 10. - 20.09 kan det forekomme reinsjegere på terrenget.

 

Vi vil anbefale å overnatte på Bjønntjønnan eller Storøya, se lenger ned på sida.  

Ellers kan vi anbefale overnatting på Vingelsgaard Gjestgiveri som tilbyr helpensjon i hyggelige omgivelser midt i Vingelen (15 km fra terrenget.)

For andre muligheter, se Vingelens hjemmeside.

 

Se takseringsresultater her

Vilkår og retningslinjer ved budgivning

 

Oversikt over terreng som legges ut på bud

 

Dersom du vil registrere deg uten å gi bud på et spesielt terreng, eller teste budmodulen, klikk her:

https://www.bud.huntspot.no/?ID=102

Jaktregler

Det er tillatt med inntil 6 faste jegere per år. I tillegg 5 gjestjegerdøgn. Det er mulig å bytte inntil 2 faste jegere mot gjestejegerdøgn slik at det blir enten 5 faste + 13 gjestejegerdøgn, eller 4 faste + 20 gjestejegerdøgn. 

Jakttid 10.09 - 28/29.02 unntatt helgedagsfredningen.

Det er tillatt for innenbygdsboende rypejegere å jakte på feltene i oktober måned, en dag per jeger og felt. Disse skal vike for feltleierne, og det finnes et system der dere kan varsle når dere skal jakte i oktober. Ved spesielt lave bestander vil det ikke bli anledning for innenbygdsboende å jakte på feltene. Utleier vil da også ta kontakt med leietakere for å finne gode ordninger for å ivareta bestanden.

Andre aktuelle tilbud