Rypejakt, felt 3 Tangen, Vingelen i Forollhogna nasjonalpark

Rypejakt i et av Sør-Norges beste rypeterreng leies ut på åremål for 5 år. Gi bud!

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Kontakt selger

Vingelen Sameie

Jakob Trøan

+47 91360373

jakob@nout.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen sameie og Sameiet Vingelen Utmarkslag er eid av gårdbrukerne i Vingelen i fellesskap, og forvalter 12 rypefelt, hvorav 7 leies ut eksklusivt. Det drives aktiv predatorbekjempelse.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Tangen er et av de aller beste terrengene. Alt over tregrensa er godt besatt med lirype, og særlig godt egna for jakt med hund ettersom det er oversiktlig med slake lier. Mye høy vier og einer i hele området gir godt skjul, og de mange myrene og blåbærbakkene godt med mat. Den beste delen av takseringslinjene i Ørvilldalen ligger på Tangen, og bestanden på området vurderes derfor som bedre enn takseringsresultatene viser. I områdene rundt Kvannbergvollan er det en god bestand av orrfugl. Hele terrenget på ca.19 000 daa er lett tilgjengelig og lettjaktet. Mot sør er det 7000 daa fjellbjørkeskog hvor det ofte ligger bra med rype. I perioden 10. - 20.09 kan det forekomme reinsjeger på terrenget.

 

Vi vil anbefale å overnatte i Ørvilldalen eller i Kvannberget. Ta kontakt med Vingelen Sameie så formidler vi kontakt. 

Ellers kan vi anbefale overnatting på Vingelsgaard Gjestgiveri. 

Se Vingelens hjemmeside

 

 

Se takseringsresultater her

Vilkår og retningslinjer ved budgivning

 

Oversikt over terreng som legges ut på bud

 

Dersom du vil registrere deg uten å gi bud på et spesielt terreng, eller teste budmodulen, klikk her:

https://www.bud.huntspot.no/?ID=102

Jaktregler

.

Det er tillatt med inntil 6 faste jegere per år. I tillegg 5 gjestjegerdøgn. Det er mulig å bytte inntil 2 faste jegere mot gjestejegerdøgn slik at det blir enten 5 faste + 13 gjestejegerdøgn, eller 4 faste + 20 gjestejegerdøgn. 

Jakttid 10.09 - 28/29.02 unntatt helgedagsfredningen.

Det er tillatt for innenbygdsboende rypejegere å jakte på feltene i oktober måned, en dag per jeger og felt. Disse skal vike for feltleierne, og det finnes et system der dere kan varsle når dere skal jakte i oktober. Ved spesielt lave bestander vil det ikke bli anledning for innenbygdsboende å jakte på feltene. Utleier vil da også ta kontakt med leietakere for å finne gode ordninger for å ivareta bestanden.

Andre aktuelle tilbud