Rypejakt, felt 5 Skjæret, Vingelen i Forollhogna nasjonalpark

Rypejakt i et av Sør-Norges beste rypeterreng leies ut på åremål for 5 år. Gi bud!

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Kontakt selger

Vingelen Sameie

Jakob Trøan

+47 91360373

jakob@nout.no

Video

Kjøp/søk kort her

Om selger

Vingelen sameie og Sameiet Vingelen Utmarkslag er eid av gårdbrukerne i Vingelen i fellesskap, og forvalter 12 rypefelt, hvorav 7 leies ut eksklusivt. Det drives aktiv predatorbekjempelse.

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Skjæret er et bra rypeterreng med rype i hele terrenget. Særlig de lavereliggende områdene mot skogen og oppover langs Østelva er det normalt mye rype. De vestliste delene er småkuperte, mens det blir slakere lenger østover. Rypebestanden på Skjæret vurderes å være like god eller litt bedre enn de takserte områdene. Hele terrenget på ca.15 000 daa er lett tilgjengelig og lettjaktet. Mot vest er det 4600 daa fjellbjørkeskog hvor det ofte ligger bra med rype.I perioden 10. - 20.09 kan det forekomme reinsjegere på terrenget.

 

Vi vil anbefale å overnatte på Storøyvollene. Her er det 2 setre og ei velutstyrt hytte til leie. 

Ellers kan vi anbefale overnatting på Vingelsgaard Gjestgiveri.

Se Vingelens hjemmeside

 

Se takseringsresultater her

Vilkår og retningslinjer ved budgivning

 

Oversikt over terreng som legges ut på bud

 

Dersom du ønsker å registrere deg uten å legge inn bud, eller teste budmodulen, klikk her:

https://www.bud.huntspot.no/?ID=102

Jaktregler

Det er tillatt med inntil 6 faste jegere per år. I tillegg 5 gjestjegerdøgn. Det er mulig å bytte inntil 2 faste jegere mot gjestejegerdøgn slik at det blir enten 5 faste + 13 gjestejegerdøgn, eller 4 faste + 20 gjestejegerdøgn. 

Jakttid 10.09 - 28/29.02 unntatt helgedagsfredningen.

Det er tillatt for innenbygdsboende rypejegere å jakte på feltene i oktober måned, en dag per jeger og felt. Disse skal vike for feltleierne, og det finnes et system der dere kan varsle når dere skal jakte i oktober. Ved spesielt lave bestander vil det ikke bli anledning for innenbygdsboende å jakte på feltene. Utleier vil da også ta kontakt med leietakere for å finne gode ordninger for å ivareta bestanden.

Andre aktuelle tilbud