Småviltjakt Løiten Almenning

Løiten Almenning selger dagskort til bruksberettigede, innenbygdsboende og hytteeiere i Løiten Almenning for småvilt i to områder, Løiten Nord og Løiten Sør for 2024.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


02.10.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 221 000 mål, og utgjør med det ca. 64% av Løten Kommune. 

Jaktkvoter

Kvoter på skogsfugl og rype vil bli avgjort etter takseringsresultater i august 2024. 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

De siste årene har det til tider vært et stort jakttrykk under småviltjakta, og vi vil derfor forsøke å justere dette ved å innføre to jaktperioder med litt forskjellige regler hva gjelder salg av jaktkort.
Av samme grunn vil det nå ikke lengre være anledning for utenbygdsjegere å kjøpe jaktkort, så småviltjakten vil være forbeholdt innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning.

For mere info se Løiten Almenning sin hjemmeside.

Jaktregler

Jakttider:
And og ringdue

21/8 - 23/9, 2/10 - 23/12


Kanadagås

10/8 - 23/12


Skogsfugl, rype (forbudt med rifle)

10/9 - 23/9, 2/10 - 23/12


Hare

1/1 - 28/2, 10/9 - 23/9, 2/10 - 23/12


Rev

15/7 - 15/4


Mår

1/11 - 15/3

 

Mink Hele året

 

Jaktregler
•Jaktgrensene til våre naboer skal overholdes.
•I respekt for beitedyr er det ikke lov å slippe hund for å trene før jaktstart 10.september.

•For jakt med hund i første periode er det krav om sauerenhetsbevis.

•Postering og jakt på almenningens veger er ikke tillatt. Avfall og bålrester i eller på veger skal ikke etterlates.
•Jakt i hyttefelt er ikke lov

•Det tas forbehold om tidligere jaktslutt og/eller begrensninger av jaktområder. Det kan avholdes jaktprøver eller annet etter spesielle avtaler. Vis hensyn der det er oppslag om at jaktprøve pågår!

•For jakt på rovvilt (rev, mår og mink) må det løses jaktkort for småvilt. All jakt uten jaktkort er forbudt.

•Bruk av rifle på skogsfugl og rype er forbudt i Løiten Almenning

•Brudd på jaktreglene fører til inndragning av jaktkort og utestengelse opptil 3 år.