Småviltjakt Fåberg Vestside Utmarkslag

Småviltjakt Fåberg Vestside Utmarkslag fra 1/10 for innenbygds og 10/10 utenbygds.

Arter

  • Småvilt

Beliggenhet

Viktige datoer


07.08.2021 kl. 09:00

Kontakt selger

Fåberg Vestside

95760842

e-malme@online.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

FVU (Fåberg Vestside Utmarkslag) forvalter 217 500 dekar utmark.
Mye av dette er fjellområde med barskog, myrer, fiskevann og rik vakker natur.

Jaktkvoter

Rype og Røy er fredet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fåberg Vestside er et område vest for Mjøsa og Lågen i Lillehammer kommune.
Ca 230 000 dekar utmark som forvaltes av grunneier-foreningen Fåberg Vestside Utmarkslag (FVU).
Området består av Fåberg Vestfjell, Saksumdalskjølen, Ruka, Kinna og Bakseterkjølen. Fjellet og kjølene grenser mot Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i vest og Gausdal og Øyer i nord.

 

Jaktregler

Regler innenbygds.

Jakttid fra 01/10 til 23/12 er det jakt på orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe, rugde, og and i hele Fåberg Vestside Utmarkslag. 
Hare er unntatt i felt 1 og 2. 

RYPE og RØY er fredet.

  

Regler utenbygds

Jakttid fra 10/10 til 23/12 er det jakt på orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe, rugde, og and i hele Fåberg Vestside Utmarkslag. 
Hare er unntatt i felt 1 og 2. 

RYPE og RØY er fredet. 

 

Jakttider for andre arter.

Rødrev 15/7-15/4  -  Mår 1/11-15/3 - Villmink  Hele året -  Røyskatt 21/8-15/3 - Kråke 17/7-31/3 -  Ravn 10/8-ut feb -  And 1/10 - 23/12 
Ringdue 21/8-23/12 (På innmark etter avtale med grunneier).

Andre aktuelle tilbud