Småviltjakt Fåberg Vestside Utmarkslag

Småviltjakt Fåberg Vestside Utmarkslag fra 15/09 for innenbygds og 10/10 utenbygds.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


07.08.2021 kl. 09:00

Om oss

FVU (Fåberg Vestside Utmarkslag) forvalter 217 500 dekar utmark.
Mye av dette er fjellområde med barskog, myrer, fiskevann og rik vakker natur.

Kontakt oss

Fåberg Vestside

95760842

e-malme@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Dagskvote på 2 ryper pr jeger

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fåberg Vestside er et område vest for Mjøsa og Lågen i Lillehammer kommune.
Ca 230 000 dekar utmark som forvaltes av grunneier-foreningen Fåberg Vestside Utmarkslag (FVU).
Området består av Fåberg Vestfjell, Saksumdalskjølen, Ruka, Kinna og Bakseterkjølen. Fjellet og kjølene grenser mot Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i vest og Gausdal og Øyer i nord.

 

Jaktregler

Regler innenbygds.

Jakttid fra 15/09 til 30/09 er det jakt på rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe, rugde og and. I denne perioden kan jakta foregå i 
Skjellbreidsfjell fra Gausdal grense ved Hindalssjøen, langs bekken mot Skjellbreidsvann, veien fra Skjellbreia til Gaustomseter.

Jakttid fra 01/10 til 23/12 er det jakt på rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe, rugde, og and i hele Fåberg Vestside Utmarkslag. 
Hare er unntatt i felt 1 og 2. 

RØY er fredet.  

 

Regler utenbygds

Jakttid fra 10/10 til 23/12 er det jakt på rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe, rugde, og and i hele Fåberg Vestside Utmarkslag. 
Hare er unntatt i felt 1 og 2. 

RØY er fredet. 

 

Jakttider for andre arter.

Rødrev 15/7-15/4  -  Mår 1/11-15/3 - Villmink  Hele året -  Røyskatt 21/8-15/3 - Kråke 17/7-31/3 -  Ravn 10/8-ut feb -  And 1/10 - 23/12 
Ringdue 21/8-23/12 (På innmark etter avtale med grunneier).

Andre aktuelle tilbud