Småviltjakt - Rovviltjakt på Breivikeidet

Småviltjakt foregår i området fra Eiscat på Ramfjordmoan og over Breivikeidet ned til Ullsfjorden. Oppganger langs fylkesveien er merket.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår
  • Gjess
  • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.07.2022 kl. 09:00

Om oss

Breivikeidet Grunneierlag er en sammensluttning av de fleste grunneierene i området.  

Kontakt oss

Breivikelva (Breivikeidet)

+ 47 47807902

post@breivikeidet.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kvoter:

Døgnkort: 3 stk ryper pr. kort

Grunneier / Tomteeier: 20 stk ryper samlet i sesongen

 

 

Mer detaljert beskrivelse

Jakttider er som følger: 

Rev​:                                 15.07 - 15.04  

​And​:                                 21.08 - 23.12
​Grågås og kortnebbgås​: 10.08 - 23.12
​Kanadagås​:                     21.08 - 23.12
​Rype​:                              10.09 - 15.03
​Hare​:                               10.09 - 29.02
​       

 

Under elgjakta som starter 25.09 må all ferdsel gjennom terrenget gå etter merkede stier.
Når elgjakt er avsluttet informerer vi på lagets FB side. 

 

Betale jegeravgift:

https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/betale-jegeravgift/

 

Småvilt er en fellesbetegnelse for alt fjærvilt samt hårvilt som rev og hare. 

Dette omfatter alle fugleartene, alle pattedyr som det ikke kreves spesiell fellingstillatelse for, alle amfibier og alle reptiler.

 

Småviltjakt omfatter jakt på hare, rev, rypegjess, ender og vadefugler.

 

Jaktregler

Grunneierkort - Sesongkort småviltjakt

Kan kjøpes av grunneier eller etter grunneiers fullmakt.

Kan benyttes av grunneier og grunneiers ektefelle/samboer, søsken og barn av grunneier samt deres ektefeller/samboere.

Fastboende tomteeiere som er medlem av laget kan kjøpe sesongkort.

Utlån etter samme regler som grunneier.

HUND KAN KUN BENYTTES AV GRUNNEIERE PÅ SÆRSKILT KORT

 

Døgnkort sesongen 2022 / 2023

Kan kjøpes av alle

Rovviltkort sesongen 2022 / 2023 

Kan kjøpes av alle 

Andre aktuelle tilbud