Småviltjakt - Rovviltjakt på Breivikeidet

Småviltjakt foregår i området fra Eiscat på Ramfjordmoan og over Breivikeidet ned til Ullsfjorden. Oppganger langs fylkesveien er merket.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår
  • Gjess
  • And

Beliggenhet

Viktige datoer


15.07.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Breivikelva (Breivikeidet)

+ 47 47807902

fiske@breivikelva.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Breivikeidet Grunneierlag SA er en sammensluttning av de fleste grunneierene i området.  

Jaktkvoter

Kvoter:

Døgnkort: 2 stk ryper pr. kort

Grunneier / Tomteeier: 20 stk ryper samlet i sesongen

 

 

Mer detaljert beskrivelse

Jakttider er som følger: 

Rev​:                                 15.07 - 15.04  

​And​:                                 21.08 - 23.12
​Grågås og kortnebbgås​: 10.08 - 23.12
​Kanadagås​:                     21.08 - 23.12
​Rype​:                              10.09 - 15.03
​Hare​:                               10.09 - 29.02
​       

 

Under elgjakta som starter 25.09 anbefales all ferdsel gjennom terrenget å gå etter merkede stier.
Når elgjakt er avsluttet informerer vi på lagets FB side. 

 

Betale jegeravgift:

https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/betale-jegeravgift/

 

Småvilt er en fellesbetegnelse for alt fjærvilt samt hårvilt som rev og hare. 

Dette omfatter alle fugleartene, alle pattedyr som det ikke kreves spesiell fellingstillatelse for, alle amfibier og alle reptiler.

 

Småviltjakt omfatter jakt på hare, rev, rypegjess, ender og vadefugler.

 

Jaktregler

Grunneierkort - Sesongkort småviltjakt

Kan kjøpes av grunneier eller etter grunneiers fullmakt.

Kan benyttes av grunneier og grunneiers ektefelle/samboer, søsken og barn av grunneier samt deres ektefeller/samboere.

Fastboende tomteeiere som er medlem av laget kan kjøpe sesongkort.

Utlån etter samme regler som grunneier.

HUND KAN BRUKES AV ALLE JEGERE

Døgnkort sesongen 2023 / 2024 - Kan kjøpes av alle

Rovviltkort sesongen 2023 / 2024 - Kan kjøpes av alle

 

Andre aktuelle tilbud