Nordlandskortet for småvilt - Statskog Nordland (Salten og Helgeland)

Velkommen til småviltjakt hos Statskog i Nordland. Sjekk jakttrykk før du kjøper kort. Jaktfeltet du ønsker å jakte i kan være fullt eller stengt. Se nærmere informasjon lenger ned på siden.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrhane
 • Orrhøne
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Ringdue
 • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Statskog har en differensiert forvaltning av rype og skogsfugl. I områder med høyt jaktpress er det innført en begrensning i hvor mange jegere som slipper til hver dag. 

 

Jaktkortene må i perioden 10.09 - 28.02 "aktiveres" før de er gyldige for jakt på rype og skogsfugl

Jaktkortet blir ikke automatisk aktivert ved kjøp. På inatur.no (fra forsiden av inatur, fra "min side" når du er innlogget eller fra egen link på kvittering) registrerer du hvilke områder og dager du skal jakte. Dette gjelder for alle korttyper. Eksempelvis må dagskort aktiveres på det jaktfeltet de skal benyttes selv om disse er kjøpt for en enkelt dag i kalenderen. Tilsvarende må også periodekort (ukekort/sesongkort) aktiveres for hver dag du skal ut på jakt. Etter at du har aktivert jaktkort for en eller flere dager får du en kvittering på e-post, og denne må medbringes på jakt som dokumentasjon på at jaktkortaktiveringen er gjennomført. Uten denne kvitteringen er ikke jaktkortet gyldig.

«Dersom du ønsker å jakte på andre småviltarter enn ryper eller skogsfugl (eksempelvis hare) i et område som er stengt eller fullaktivert må du sende en e-post til friluftstorget@statskog.no. Du må oppgi hvilken jakt du ønsker å utøve og navn, adresse, telefonnummer og kortnummer. Friluftstorget vil sende deg et bekreftende svar som du tar med på jakt, sammen med jaktkortet. Jakten rappoteres da manuelt på tilbudssiden i etterkant.»

Aktivering av jaktkort er en metode som benyttes for å sikre bedre fangstrapportering, og kunnskapen som innhentes gjennom fangstrapporteringen brukes i arbeidet for å sikre en god og levedyktig bestand i mange år fremover. 

 

Praktisk informasjon om aktivering av jaktkortene: 

Du kan aktivere ditt jaktkort 10 dager før jaktstart.

Aktiveringstidspunkt er satt til kl 21:00 kvelden før.

Det vi si at du kan aktivere ditt jaktkort for f.eks. 10. september kl 21:00 den 31. august.

Ved aktiveringsåpning får du aktivere inntil 3 nye dager hver dag. Du kan aktivere maks 15 dager fram i tid fra den dagen du utfører aktiveringen.

Et eksempel:

Kl 21:00 den 31. august kan du aktivere 10., 11. og 12. september

Kl 21:00 den 1. september kan du i tillegg aktivere 13., 14. og 15. september

Kl 21:00 den 2. september kan du i tillegg aktivere den 16. og 17.september hvor du nå har nådd 15 dager fram i tid.

Fra og med kl 21:00 den 3. september får du aktivere en og en ny jaktdag.

I aktiveringskalenderen vil det være markert hvilke dager som er tillatt for aktivering.

Se vedlagt fil: "Visualisering - aktivering av jaktkort.pdf" for visualisering av aktiveringsløsningen.

 

Er du utenfor nettdekning og trenger hjelp til å aktivere kort?

Ta kontakt med Statskog på tlf: 74 21 30 00, eller Inatur på tlf: 74 21 30 90

 

Fangstrapportering

For å kjøpe nye jaktkort eller aktivere flere jaktdager, må du levere fangstrapporter. Først når en aktivert jaktperiode er over, må du levere fangstrapport. Har du f.eks. kjøpt tre dagskort, vil du først når dag tre er over, måtte levere fangstrapport for å aktivere nye dager. For sesongkort gjelder en 7-dagers regel. Det betyr at du senest 7 dager etter siste aktiverte dag må levere fangstrapport før du igjen kan aktivere nye dager. 

 

Høyfjellsområder egnet for fjellrypejakt

Høyfjellsområder egnet for fjellrypejakt videreføres. Da dette er områder som er tiltenkt fjellrypejakt ønsker vi at liryper ikke skytes om de skulle påtreffes. Om det uheldigvis skulle bli felt lirype ber vi om at de rapporteres inn på vanlig måte. Følgende høyfjellsområder for fjellrypejakt inngår i dag i Nordlandskortet:  

 • Ørfjellet (Saltdal)
 • Storfjellet (Saltdal)
 • Argalad (Saltdal)
 • Salfjellet (Saltdal)
 • Solvåg/Båtfjellet (Saltdal) 
 • Rappis (Fauske)
 • Junkerfjellet vest (Rana)
 • Melkfjellet (Rana)
 • Krabbfjellet (Rana)
 • Ran fjellrype (Rana)
 • Okstindan (Hemnes)
 • Krutfjellet (Hattfjelldal)

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Andre aktuelle tilbud