Nordlandskortet for småvilt - Statskog Nordland (Salten og Helgeland)

Sjekk jakttrykk før du kjøper kort. Jaktfeltet du ønsker å jakte i kan være fullt eller stengt.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

NORDLANDSKORTET.

2023:

I 2023 viderefører vi prosjektet med høyfjellsområder egnet for fjellrypejakt. Disse er følgende: 

Salten, Saltdal kommune: 

 • Ørfjellet
 • Storfjellet
 • Argalad
 • Salfjellet
 • Solvåg/Båtfjellet

Salten, Fauske kommune:

 • Rappis

 

Helgeland, Rana kommune:

 • Junkerfjellet vest
 • Melkfjellet
 • Krabbfjellet
 • Ran fjellrype

 

Helgeland, Hemnes kommune:

 • Okstindan

 

Helgeland, Hattfjelldal kommune:

 • Krutfjellet - STENGT - dårlig kyllingproduksjon.

 

Da dette er områder som er tiltenkt fjellrypejakt ønsker vi at liryper ikke skytes om de skulle påtreffes. Om det uheldigvis skulle bli felt lirype ber vi om at de rapporteres inn på vanlig måte. Statskog ønsker lykke til med jakten og tar gjerne i mot tilbakemelding på hvordan opplegget oppleves og hvordan jakten har vært i disse "fjellrypeområdene", sendes til jhg@statskog.no/lkm@statskog.no

 

OBS VIKTIG! Statskog har en differensiert forvaltning av rype og skogsfugl. I områder med høyt jaktpress er det innført en begrensning i hvor mange som slipper til hver dag. 

  

Jaktkortene må "aktiveres" før de er gyldige for jakt på rype og skogsfugl. På inatur.no  registrerer du hvilke områder og dager du skal jakte. Etter aktivering vil du få tilsendt en kvittering. Denne må medbringes på jakt som dokumentasjon på gyldig jaktkort. Et jaktkort som ikke er aktivert er ikke gyldig for jakt på rype og skogsfugl. I etterkant av jakten må du levere fangstrapporter. Dette gjøres også via inatur.no. 

Aktivering av jaktkort er en metode som benyttes for å sikre bedre fangstrapportering.

 Kunnskapen som innhentes gjennom fangstrapporteringen brukes i arbeidet for å sikre en god og levedyktig bestand i mange år fremover.

 

«Dersom du ønsker å jakte på andre småviltarter enn ryper eller skogsfugl (eksempel hare) i et område som er stengt eller fullaktivert  må du sende en e-post til friluftstorget@statskog.no  Du må oppgihvilken jakt du ønsker å utøve og navn, adresse, telefonnummer og kortnummer. Friluftstorget vil sende deg et bekreftende svar som du tar med på jakt, sammen med jaktkortet. Jakten rappoteres manuelt på tilbudssiden.»

 

PRAKTISK INFORMASJON OM AKTIVERING AV JAKTKORT:

 

Du kan aktivere ditt jaktkort 10 dager før jaktstart.

Aktiveringstidspunkt er satt til kl 21:00 kvelden før.

Det vi si at du kan aktivere ditt jaktkort for f.eks. 10. september kl 21:00 den 31. august.

Ved aktiveringsåpning får du aktivere inntil 3 nye dager hver dag. Du kan aktivere maks 15 dager fram i tid fra den dagen du utfører aktiveringen.

 

Et eksempel:

Kl 21:00 den 31. august kan du aktivere 10., 11. og 12. september

Kl 21:00 den 1. september kan du i tillegg aktivere 13., 14. og 15. september

Kl 21:00 den 2. september kan du i tillegg aktivere den 16. og 17.september hvor du nå har nådd 15 dager fram i tid.

Fra og med kl 21:00 den 3. september får du aktivere en og en ny jaktdag.

 

I aktiveringskalenderen vil det være markert hvilke dager som er tillatt for aktivering.

Se vedlagt fil: "Visualisering - aktivering av jaktkort.pdf" for visualisering av ny aktiveringsløsning i praksis. 

 

•  Fangstrapportering.

         For å kjøpe nye jaktkort eller aktivere flere jaktdager, må du levere fangstrapporter.

 

• Når må jeg levere fangstrapport?

         Først når en aktivert jaktperiode er over, må du levere fangstrapport. Har du f.eks. kjøpt tre dagskort vil du først når dag tre er over, måtte levere fangstrapport for å aktivere nye dager.

 

• Har du et sesongkort gjelder en 7 dagers regel.

         Det betyr at du senest 7 dager etter siste aktiverte dag må levere fangstrapport. Da vil du kunne aktivere 10 nye jaktdager.

 

• Er du utenfor nettdekning og trenger hjelp til å aktivere kort?

         Ta kontakt med Statskog på tlf: 74 21 30 00, eller Inatur på tlf: 74 21 30 90

 

• Planlegger du å jakte i forskjellige områder samme dag?

         Du kan bare jakte i det området du har aktivert, dette er på grunn av at det er antallsbegresning i noen områder.

 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Andre aktuelle tilbud