Opplæringsjakt på rådyr - Hurum i Asker

Bli med våre dyktige rådyrjegere og prøv deg på rådyrjakt med drivende hund i et av våre beste jaktfelt i Sør-Norge. Her vil du lære om biologi, jaktutøvelse, hunder, slakting og kjøtthåndtering.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

26.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

Opplæringsjakt på rådyr på Hurum.

Her vil du få en spennende mulighet til innføring og opplæring i jakt på vårt minste hjortevilt - rådyret.

Jaktfelt Skogfjell - Strigledalen er et av fire jaktfelt på Statskog sin eiendom på totalt 21000 daa i Asker kommune. Jaktfeltet er ca 5000 daa og har en god bestand av rådyr. 

Eiendommen ligger sentralt på vestsiden av Oslofjorden, og overnatting vil skje i nærheten av jaktfeltet. Det er plass til 7 deltakere på kurset, og hver deltaker vil bli veiledet av en erfaren rådyrjeger tilknyttet Statskog. Vi jakter på tradisjonelt vis med drivende hund, og har både rutinerte drevere og dachser tilgjegelig. Vi jakter med en løs hund og forposter. Det vil være anledning for deltakere til å være med hundefører og føre hund.

Vi ønsker å gi deltakerne kunnskap om rådyret som art, jakt med drivende hund og ikke minst utvomming og slakting av felt vilt.

Det blir oppmøte og inlosjering i hytte om ettermiddagen første dag, og jakt hele dag to og tre. 

Overnatting og middag to dager er inkludert i prisen.

Kurset er åpent for alle ferske rådyrjegere å søke på, men yngre jegere og kvinner vil bli prioritert. Det stilles krav om bestått jegerprøve og betalt jegeravgift. For deltakere som ønsker å jakte med rifle kreves bestått skyteprøve for storvilt. 

Mer informasjon vil bli sendt ut til de som blir tildelt plass.  

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)