Rådyrjakt hos Statskog - Langvann på Hurum i Asker kommune

Rådyrjakt i et av våre beste jaktfelt. Hurum eiendommen er på ca 21000 da, og delt i fire jaktfelt på ca 5000 da. Skogsterreng med variert kystskog, og gode muligheter for spennende rådyrjakt.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


03.06.2024 kl. 09:00

01.04.2024 kl. 09:00

02.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Rådyrkortene våre på Hurum krever aktivering før bruk.

Den som får tildelt hovedkort etter trekking, og de som kjøper tilleggskort MÅ aktivere kortet sitt hver dag det skal brukes. Det kan aktiveres så mange dager man ønsker innenfor perioden kortet varer. Dersom kortet ikke aktiveres er det ikke gyldig.

Vi har i mange år hatt aktivering av småviltjaktkort på en del av eiendommene til Statskog. Vi innfører det nå også på rådyr. Aktivering av jaktkort gir oss veldig god informasjon jakttrykket på våre jaktfelt, og en mer presis forvaltning. Normalt fører aktivering av kort til at flere får muligheten til å jakte. 

Når du har aktivert kortet for en dag, vil du automatisk bli bedt om å levere jakt- og fangstrapport påfølgende dag. 

Bukkekortene gir anledning til å felle en rådyrbukk pr kort. Det kan ikke benyttes tilleggskort i forbindelse med bukkejakt. Det trekkes om to bukkekort i hvert jaktfelt i hver periode. Det betyr at det vil kunne være to bukkejegere i hvert jaktfelt i hver periode. 

De ordinære rådyrjaktkortene gir anledning til å felle to kje pr hovedkort. Det kan benyttes inntil tre tilleggskort sammen med et hovedkort. På denne måten kan man på en enkel måte danne et jaktlag dersom man ønsker det. Kjøper av tillegskort må avklare dette med innehaver av hovedkort før kjøp. Den ordinære rådyrjakta er delt opp i perioder, og det er kun et hovedkort tilgjegnelig i feltet pr periode. Det betyr at man disponerer rådyrjakta i jaktfelt alene i tildelt periode.    

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)