Skogsfugljakt hos Statskog i Gravberget

Spennende område på totalt ca. 215 km2. Jaktkortene må aktiveres på det enkelte jaktfelt før bruk. Forskning på skogsfugl fra og med 2024 - se beskrivelse under. Salgsstart flyttet til 13/5.

Arter

  • Småvilt
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe

Beliggenhet

Viktige datoer


13.05.2024 kl. 09:00

10.03.2024 kl. 09:00

10.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp kort her

Sjekk jakttrykk i området

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Informasjon om aktivering og rapportering av jaktkort:

På våre jaktfelt i Gravberget forvaltes nå skogsfugljakta gjennom et system med aktivering av jaktkort.Dette bidrar til en bedre oversikt over jakttrykket/uttaket og gir oss en veldig god fangstrapportering som igjen bidrar til en bedre forvaltning.

Aktivering av jaktkort betyr altså at du som jeger kjøper jaktkort på sammen måte som tidligere, men at du må gi beskjed om når og på hvilket jaktfelt du har tenkt deg på jakt. Du må altså aktivere jaktkortet ditt for den enkelte jaktdag for at kortet skal være gyldig (jaktkortet blir ikke automatisk aktivert ved kjøp). Dette gjelder for alle korttyper. Eksempelvis må dagskort aktiveres på det jaktfeltet de skal benyttes selv om disse er kjøpt for en enkelt dag i kalenderen. Tilsvarende må også periodekort (ukekort/sesongkort) aktiveres for hver dag du skal ut på jakt. Utgangspunktet er altså at du må ha en gyldig aktiveringskvittering for den enkelte dag du skal ut på jakt. Etter at du har aktivert jaktkort for en eller flere dager får du en kvittering på e-post, og denne må medbringes på jakt som dokumentasjon på at jaktkortaktiveringen er gjennomført. Uten denne kvitteringen er ikke jaktkortet gyldig.

Vi har på forhånd definert hvor mange jegere det er plass til på de ulike jaktfeltene/delområdene hver dag. En viktig forutsetning for å få aktivert ditt jaktkort på et spesifikt jaktfelt er derfor at det er ledig plass den aktuelle dagen du har tenkt deg på jakt. I enkelte tilfeller, særlig tidlig i sesongen og i tilknytning til helger, vil man kunne oppleve at de mest populære jaktfeltene blir fullbooket relativt raskt. Det vil imidlertid da være mulig å finne andre alternative jaktfelt hvor du kan aktivere ditt jaktkort. Du kan sjekke jakttrykket på de ulike jaktfeltene før du skal ut på jakt og det er også mulighet til å endre jaktfelt dersom du ombestemmer deg etter at du har aktivert en jaktdag (du aktiverer da på nytt på det jaktfeltet som du ønsker å bytte til). 

Jaktkortene aktiveres på inatur.no (gjennom egen link på kvittering, min side når du er innlogget, eller fra forsiden av inatur). Du kan aktivere ditt jaktkort 10 dager før jaktstart. Det vil si at du kan aktivere ditt jaktkort for f.eks. 10 september kl. 21:00 den 31 august. Ved aktiveringsåpning får du aktivere inntil 3 nye dager hver dag. Du kan aktivere maks 15 dager fram i tid fra den dagen du utfører aktiveringen. 

Et eksempel:   

Kl 21:00 den 31. august kan du aktivere 10., 11. og 12. september

Kl 21:00 den 1. september kan du i tillegg aktivere 13., 14. og 15. september

Kl 21:00 den 2. september kan du i tillegg aktivere den 16. og 17.september hvor du nå har nådd 15 dager fram i tid.

Fra og med kl 21:00 den 3. september får du aktivere en og en ny jaktdag.

I aktiveringskalenderen vil det være markert hvilke dager som er tillatt for aktivering. Se også vedlagt fil: "Visualisering - aktivering av jaktkort.pdf" for visualisering av når du tidligst kan aktivere ditt jaktkort for en bestemt dag.

Når man har aktivert en eller flere jaktdager blir man automatisk bedt om å rapportere fangsten etter endt jakt. Selve rapporteringen av fangsten foregår slik den har gjort tidligere, men i tillegg til ferskere rapporter får vi med dette systemet også inn bedre data om antall jaktdager og fordelingen av disse gjennom sesongen. Jegere må rapportere alle aktiverte jaktdager, enten det ble jaktet eller ikke. 

Det kan bli behov for å regulere de enkelte jaktfeltene underveis i sesongen dersom jakttrykket i det enkelte området overgår forsvarlig nivå. Dette vil da i tilfelle fremgå av trykktabellen. Det vil imidlertid da være mulig å aktivere jaktkortet på andre jaktfelt hvor jakttrykket har vært lavere.  

Andre småviltarter som for eksempel hare kan også felles på dette kortet så lenge det er mulig å aktivere kortet på det ønskede jaktfeltet. For de som ikke skal jakte rype/skogsfugl kan det kjøpes et eget harejaktkort. 

Dersom noe skulle være uklart ifbm aktivering av jaktkort vil dere kunne få hjelp og veiledning hos Intaur på 74 21 30 90 eller på Friluftstorget på telefon 74 21 30 00. 

Dagskortsalg: 

Det forhåndsselges dagskort for hele jaktsesongen. Disse kortene vil bli tilgjenglig for salg i mai. Det vil fremgå av kalenderen hvilke dager det vil være tilgjengelige kort på. I tillegg til en begrensning på antall kort pr. dag kan det også være satt en begrensning på antall kort i perioden ("Total tilgjengelighet"). Når "Total tilgjengelighet" på antall kort er 0 betyr dette at dagskortene er utsolgt. 

Vi vil åpne for  ekstra dagskort fra 1.november og frem mot jul dersom midtsesongsevalueringen gjør at vi finner dette forsvarlig. Salget av disse kortene vil i tilfelle da åpne for salg den 20.oktober.

Forskning på skogsfugl i Gravberget fra og med 2024

Testjeger

Vil du være med å bidra til forskning på skogsfugljakt i Gravberget? Da er vi interessert i samarbeid med deg! Høgskolen i Innlandet skal undersøke jegernes effektivitet, arealbruk og jaktens effekt på skogsfuglbestanden. Eksempler på sentrale spørsmål vi skal besvare er: hvor stor andel av fulgekontakter ender i felling? Hvor stor andel av taksert bestand blir felt under jakta? Øker jegerne sine sjanser for fuglekontakt ved valg av trasé? Er det effektiv forvaltning å frede brunfugl? Er dette interessant for deg så ta kontakt med torfinn.jahren@inn.no / 99 59 50 64 eller mikkel.kvasnes@inn.no /99 40 07 05

Viltkameraer og GPS merkede fugler

Høgskolen i Innlandet gjennomfører også et forskningsprosjekt for å undersøke eventuelle effekter av vindkraftverket i Kjølberget på skogsfuglbestandene. I den forbindelse er det plassert ut 50 viltkameraer tilfeldig i Gravberget, som overvåker småviltet og småviltets predatorer. Kameraene er godt merket og eventuelle bilder av mennesker blir forskriftsmessig fjernet. Vi skal også individmerke storfugl og orrfugl. Dersom du skyter eller finner en død merket fugl, setter vi pris på å høre fra deg. Det er finnerlønn/returpremie på 500 kr per fugl og merke. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss. torfinn.jahren@inn.no / 99 59 50 64 eller mikkel.kvasnes@inn.no /99 40 07 05

 

Om Gravberget: 

Velkommen til Gravberget. Denne store skogeiendommen på Finnskogen på omtrent 215.000 dekar ligger 35 kilometer øst for Elverum og grenser i øst mot Sverige. Området domineres av barskog og kjennetegnes av rolige landskapsformer. Mange større og mindre vann og myrområder bryter opp landskapet og danner en spennende mosaikk for jakt på fugl og hare.

Jaktområdet er delt opp i flere jaktfelt, og størrelsen varierer fra 13.000 til 31.000 dekar. Alle jaktfeltene ligger i varierte skogsområder og oppleves attraktive for småviltjakt. Jerpe, orrfugl og storfugl har gode leveområder i Gravberget, men også rype kan du treffe på i de høyere delene av terrengene samt i forbindelse med myrområdene. I tillegg finnes også bestander av bever, samt noe rådyr.

De fleste år er det gode småviltbestander i Gravberget, men her som alle andre steder er det svingninger i bestanden. Gravberget er også kjent som et godt område for toppjakt. Stabile og tidlige snøforhold og store myrområder omkranset av barskog gir gode muligheter for å finne fugl på topp.

Et godt utbygd skogsbilvegnett gjør det enkelt å komme rundt på eiendommen og frem til de ulike jaktfeltene. Det er begrenset med tekniske inngrep i jaktfeltene, med unntak av Kjølberget og Buberget hvor Kjølberget vindkraftverk er etablert. Ved fare for torden eller is må man overholde sikkerhetsavstanden til vindturbinene på 400 m. Les mer på www.austri.no

Gravberget er omgitt av flere ulverevir, og ulv kan påtreffes på jakt. Likevel er det svært sjelden episoder mellom jakthund og ulv. Statskog skiller for øvrig ikke mellom jakt med og uten hund, så alle er velkomne til å benytte hund ved småviltjakt i Gravberget.

Gravberget er et viktig område for friluftslivet. Flere steder finner man derfor åpne koier som man er velkomne til å overnatte i en natt eller to. Øvre Smalberget, Vasskoia og Kompasset er tre koier som er verdt et besøk. Mer informasjon om disse og øvrige åpne koier i Gravberget finner du på www.statskog.no eller www.ut.no. Hvis du ønsker å leie hytte med hyggelig standard og sentral plassering i jaktterrengene kan vi anbefale Høgsjøhytta, Abborbua og Fyllerud. Informasjon om disse finner du lenger ned på siden.    

Statskog ønsker deg velkommen til gode jakt- og naturopplevelser i Gravberget.

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Andre aktuelle tilbud